РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Афонін Е.А., д-р соціол. наук, проф., Заслужений діяч науки і техніки України,
професор кафедри публічної політики та політичної аналітики,
Національна академія державного управління
при Президентові України
ORCID: 0000-0002-7493-6907
ResearcherID: C-6430-2017

Могильний О.М., д-р екон. наук,
Інститут підготовки кадрів
державної служби зайнятості України

Бакіров В.С., д-р соціол. наук, проф., акад. НАН України, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна

Прибиткова І.М., д-р екон. наук, проф.,
Інститут
 соціології НАН України

Балакірєва О.М., канд. соціол. наук,
ДУ
Інститут економіки та прогнозування НАН України
ORCID: 0000-0003-0790-7142

Прокопа І.В., д-р екон. наук,
ДУ
Інститут економіки та прогнозування НАН України
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3681-2655
 

Бандурка О.М., д-р юрид. наук, проф., академік НАПН України, Заслужений юрист України,
Харківський національний університет внутрішніх справ
ORCID: 0000-0002-0240-5517

 Рущенко І.П., д-р соціол. наук, проф., Національний технічний університет Харківський політехнічний інститут
ORCID: 0000-0001-7602-244Х

Бондар Т.В., канд. соціол. наук, ГО Український інститут соціальних досліджень ім. Олександра Яременка

 Саррачино Франческо, PhD. in Policy and Economics, STATEC, Національний офіс статистичних даних (Люксембург), LCSR (Росія), GESIS (Німеччина)
ORCID: 0000-0002-4073-7037

Бородіна О.М., д-р екон. наук, проф.,
член-кор. НАН України,

ДУ
Інститут економіки та прогнозування НАН України
ORCID: 0000-0002-9937-5907

 Середа Ю.В., канд. соціол. наук, незалежний дослідник
ORCID: 0000-0002-4017-4561

Войку Маліна, PhD. in Sociology, Архів даних соціальних наук (EUROLAB) Лейбніцького інституту соціальних наук (GESIS) (Німеччина)

Сокурянська Л.Г., д-р соціол. наук, проф., Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, ГО “Український інститут соціальних досліджень ім. Олександра Яременка

Галустян Ю.М., канд. соціол. наук,
ДУ Інститут економіки та прогнозування НАН України

 Супрун Н.А., д-р екон. наук, проф.,
ДУ
Інститут економіки та прогнозування НАН України
ORCID: 0000-0002-7409-4607
ResearcherID: Q-4619-2017

Головатий М.Ф., д-р політ. наук, проф.,
Міжрегіональна Академія управління персоналом

Толстоухов А.В., д-р філос. наук,
  БО Центр практичної філософії

Дмитрук Д.А., канд. соціол. наук,
ДУ Інститут економіки та прогнозування НАН України
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2683-0972

 Толстоухова С.В., канд. пед. наук,
ВГО Ліга соціальних працівників України 
Крючкова І.В., д-р екон. наук,
ДУ
Інститут економіки та прогнозування НАН України
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5429-0870

Черниш Н.Й., д-р соціол. наук, проф., Львівський національний університет ім. Івана Франка, ГО ЦентрСоціальний моніторинг
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1638-8639

Лібанова Е.М., д-р екон. наук, проф., акад. НАН України, Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України
ім. М.В. Птухи
ORCID: 0000-0001-7170-7159
ResearcherID: F-7048-2016

Шайгородський Ю.Ж., д-р політ. наук, Інститут політичних і    етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України
ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3281-6138
ResearcherID: D-9827-2018

Мартинюк І.О., д-р соціол. наук,
Інститут соціології НАН України

 Шульга М.О., д-р соціол. наук, проф., член-кор. НАН України,   Інститут соціології НАН України
Маффесолі М.,  проф.,
Університет Париж V - Сорбонна (Франція)
 Яковенко Ю.І., д-р соціол. наук, проф.,
 Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
 ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6006-8651
Міщенко М.Д., канд. соціол. наук, Центр Разумкова
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1878-9444
Researcher ID: H-8595-2018
 

 

 
 

на головну

 

NikolaStudio © 2011 Privacy Policy Terms Of Use