Galustian Yuliia Marsumivna

Галустян Юлія Марсумівна

Члени редколегії
кандидат соціологічних наук
доцент
старший науковий співробітник відділу соціально-економічних проблем праці
ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України”
вул. Панаса Мирного, 26, Київ, 01011, Україна
доцент кафедри соціології
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
проспект Перемоги, 54/1, Київ, 03057, Україна

ринок праці, зайнятість, гендерна рівність, державно-приватне партнерство, соціальний діалог, працевлаштування молоді, соціально-трудові відносини.

Статті автора у журналі 4