Kriuchkova Iryna Volodymyrivna

Крючкова Ірина Володимирівна

Члени редколегії
доктор економічних наук
головний науковий співробітник відділу моделювання та прогнозування економічного розвитку
ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України”
вул. Панаса Мирного, 26, Київ, 01011, Україна

cтруктурні чинники розвитку економіки, закономірності та гармонізація розподілу валового наявного доходу на рівні груп країн, інституційних секторів економіки та в самих інституціних секторах економіки, конкурентоспроможність економіки.