Резнік О. С.

Резнік Олександр Станіславович

Члени редколегії
доктор соціологічних наук
в.о. завідувача відділу соціально-політичних процесів
Інститут соціології НАН України
вул. Шовковична, 12, Київ, 01021, Україна

детермінація соціальних змін у перехідному суспільстві, поведінкові аспекти суспільних перетворень, політичні орієнтації, феномен соціальної ідентичності та механізми ідентифікації, громадянське суспільство та громадянська активність.

Статті автора у журналі 10