Rotman

Ротман Давид Генріхович

Члени редколегії
доктор соціологічних наук
професор
директор Центру соціологічних і політичних досліджень
Білоруський державний університет
вул. Академічна, 25, Мінськ, 220072, Республіка Білорусь

методологія соціологічних досліджень, соціологія політики, економічна соціологія, соціологія молоді, соціологія освіти, аксіологія, соціологія девіантної поведінки