Shayhorodskyy Yuri Zhanovych

Шайгородський Юрій Жанович

Члени редколегії
доктор політичних наук
професор
заступник директора з наукової роботи
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса НАН України
вул. Генерала Алмазова, 8, Київ, 01011, Україна

теорія політичної науки, прикладні проблеми політології, політична міфологія, аксіологія, політична та соціальна психологія, психологія особистості, соціальні інститути та суспільні відносини, світоглядні проблеми українського суспільства.

Статті автора у журналі 2