Шелудько Наталія Михайлівна

Шелудько Наталія Михайлівна

Члени редколегії
доктор економічних наук
завідувач відділу грошово-кредитних відносин
ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"
вул. Панаса Мирного, 26, Київ, 01011, Україна

Статті автора у журналі 2