Шелудько Наталія Михайлівна

Шелудько Наталія Михайлівна

Члени редколегії
доктор економічних наук
професор
провідний науковий співробітник
відділ досліджень людського розвитку
Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи
Національної академії наук України
бул. Тараса Шевченка, 60, Київ, 01032, Україна

Статті автора у журналі 3