Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Methodological grounds of sociological analysis directed at the Ukrainian society social structure transformation

413
1
Article(UKR)(.pdf)

The author proposes a number of factors of structural transformations in the Ukrainian society on the grounds of the analysis of implications and general rules of the development of transformational process. The scale, tendencies and peculiarities of such transformations are defined with the help of the complex of directions of social structure transformation. Particularly, the article presents the analysis of sociocultural, stratification and institutional aspects.

 1. Izmenenie sotsialno-klassovoi struktury obshchestva v usloviyakh ego transformatsii. (1997). Kharkov: Osnova [in Russian]

 2. Kutsenko, O.D. (2004). Postkommunistichesie transformatsii: vektory, napravleniya, soderzhanie. Kharkov: Izdatelskii tsentr Kharkovskogo natsionalnogo universiteta im. V.N. Karazina [in Russian]

 3. Transformatsiya sotsialnoi struktury i stratifikatsiya rossiiskogo obshchestva. (1996). Moskva [in Russian]

 4. Sorokin, P. (1992). Chelovek. Tsivilizatsiya. Obshchestvo. Moskva: Politizdat [in Russian]

 5. Giddens, A. (1984). The Constitution of Society. Outline of the Theory of Structuration. Berkeley, Los Angeles: University of California Press.

 6. Hiddens, E. (1999). Sotsiolohiia. Kyiv: Osnovy [in Ukrainian]

 7. Kutsenko, O.D. (2000). Obshchestvo neravnykh. Klassovyi analiz neravenstv v sovremennom obshchestve. Kharkiv: Vydavnychii tsentr Kharkivskoho natsionalnoho universytetu im. V.N. Karazina [in Russian]

 8. Burde, P. (1993). Sotsiologiya politiki. Moskva: Socio-Logos [in Russian]

 9. Yadov, V. A. (1994). Simvolicheskie i primordialnye solidarnosti. In Problemy teoreticheskoi sotsiologii (pp. 169-176). Sankt-Peterburg [in Russian]

 10. Mostovaya, I.V. (1996). Sotsialnoe rassloenie: simvolicheskii mir metaigry. Moskva [in Russian]

 11. Burde, P. (1994). Nachala. Moskva [in Russian]

 12. Diligenskii, G.G. (2002). Lyudi srednego klassa. Moskva: Institut Fonda Obshchestvennoe mnenie [in Russian]

 13. Golenkova, Z.T., Vityuk, V.V., Gridchin, Yu.V., Chernykh, A.I., Romanenko, L.M. (1995). Stanovlenie grazhdanskogo obshchestva i sotsialnaya stratifikatsiya. Socis – Sociological Studies, 6, 14-24 [in Russian]

 14. Golenkova, Z.T. (1998). Dinamika sotsiostrukturnoi transformatsii v Rossii. Socis – Sociological Studies, 10, 77-84 [in Russian]

 15. Zaslavskaya, T.I. (2000). Povedenie massovykh obshchestvennykh grupp kak faktor transformatsionnogo protsessa. Monitoring obshchestvennogo mneniya: ekonomicheskie i sotsialnye peremeny, 6, 13-18 [in Russian]

 16. Zaslavskaya, T.I. (1997). Sotsialnaya struktura sovremennogo rossiiskogo obshchestva. Obshchestvennye nauki, 2, 10-19 [in Russian]

 17. Mykhailova, N.O. (2002). Transformatsiia sotsialnoho prostoru Ukrainy yak chynnyk strukturnykh peretvoren: Problemy rozvytku sotsiolohichnoi teorii. In Naukovi dopovidi i povidomlennia (pp. 154-159). Kyiv: Institut sotsiolohii NAN Ukrainy [in Ukrainian]

Full text