Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Sociological survey directed at the crime victims in Ukraine

393
4
Article(UKR)(.pdf)

The victimization level of the population of Ukraine on the sociological re search data basis is analyzed in the proposed publication. Comparisons of criminal statistics and sociological information have been conducted, and the ratio of the registered and latent crimes has been revealed in the article.

  1. Alvazzi del Frate, A., Van Kesteren, J.N. (2004). Criminal Victimisation in Urban Europe. Key findings of the 2000 International Crime Victims Survey. Turin: UNICRI.

  2. Mizhnarodne opytuvannia zhertv zlochyniv, Kyiv: 1997, 2000. (2001). Kyiv: KMIS [in Ukrainian]

  3. Andrienko, Yu.V. (2002). Prestupnost, blagosostoyanie i neravenstvo: o chem svidetelstvuyut mezhdunarodnye viktimizatsionnye obsledovaniya. Konsortsium ekonomicheskikh issledovanii i obrazovaniya ‑ Rossiya i SNG [in Russian]

  4. Wilsem, J. (2004). Van Criminal Victimization in Cross National Perspective. An Analysis of Rates of Theft, Violence and Vandalism across 27 Countries. European Journal of Criminology, 1.

  5. Rushchenko, I.P. (2001). Sotsiolohiia zlochynnosti. Kharkiv: Vydavnytstvo Natsionalnoho universytetu vnutrishnikh sprav [in Ukrainian]

  6. Panina, N. (2005). Ukrainske suspilstvo 1994–2005: sotsiolohichnyi monitorynh. Kyiv: TOV Vydavnytstvo Sofiia [in Ukrainian]

  7. Saienko, Yu. (Ed.). (2003). Prava liudyny ta pidzvitnist orhaniv vlady. Kyiv: PTs Foliant [in Ukrainian]

  8. Girko, S.I. (2004). Prestupnost v Rossiiskoi Federatsii v nachale XXI veka: sostoyanie i perspektivy. Moskva: VNII MVD Rossii [in Russian]

  9. Lyst vid 13.06.2005 r., №05/2-1-8/33 Holovy Derzhavnoho komitetu statystyky Ukrainy na zapyt Naukovo-doslidnoho instytutu NAVSU [in Ukrainian]

Full text