Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ethnopolitical management in the phenomenon of a national diaspora

386
1
Article(UKR)(.pdf)

The author considers the ethnopolitical management which is a component of the system of state’s management realizing the controlling and regulating functions of the state in the sphere of interethnic relations. A certain attention is paid to the regulating and managerial levels of the ethnopolitical management as for the Ukrainian diaspora.

  1. Hakman, S. (2005). Problemy ta perspektyvy implementatsii yevropeiskykh standartiv u haluzi natsionalnykh menshyn v ukrainske zakonodavstvo. Visnyk Natsionalnoi akademii derzhavnoho upravlinnia, 1, 333-338 [in Ukrainian]

  2. Derzhavna prohrama spivpratsi iz zakordonnymy ukraintsiamy na period do 2010 roku. Zatverdzhena postanovoiu Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 26 lypnia 2006 r. nomer 1034 [in Ukrainian]

  3. Yevtukh, V., Troshchynskyi, V., Popok, A.A. (2005). Zakordonne ukrainstvo. Kyiv: VIK [in Ukrainian]

  4. Yevtukh, V.B. (1997). Etnopolityka v Ukraini: pravnychyi ta kulturolohichnyi aspekty. Kyiv [in Ukrainian]

  5. Yevtukh, V.B. (2000). Menedzhment u polietnichnykh spilnotakh. Sotsiologiya: teoriya, metody, marketing – Sociology: theory, methods, marketing, 4, 160-174 [in Ukrainian]

  6. Kliuchkovska, I. (2006). Do pytannia stratehii rozvytku vzaiemozviazkiv Ukrainy ta diaspory. Diaspora yak chynnyk utverdzhennia derzhavy Ukrainy u mizhnarodnii spilnoti. Lviv [in Ukrainian]

  7. Konstytutsiia Ukrainy. Pryiniata na piatii sesii Verkhovnoi Rady Ukrainy 28 chervnia 1996 roku. (1996). Kyiv [in Ukrainian]

  8. Prohrama intehratsii Ukrainy do Yevropeiskoho Soiuzu (vytiahy). (2002). Visnyk Derzhkomnatsmihratsii Ukrainy, 3, 26 [in Ukrainian]

  9. Shybko, V.Ia. (Ed.). (2006). Trudova mihratsiia hromadian Ukrainy. Bila knyha. Kyiv: VPTs Kyivskyi universytet [in Ukrainian]

  10. Uhoda pro spivrobitnytstvo v haluzi osvity i nauky mizh Ministerstvom osvity i nauky Ukrainy ta Ministerstvom osvity i nauky Lytovskoi Respubliky. (2003). Ofitsiinyi visnyk Ukrainy, 31 [in Ukrainian]

Full text