Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

The dynamics of the socio-cultural field of narcotism: 10 years of observation

396
1
Article(UKR)(.pdf)

A review of the dynamics of the socio8cultural field of narcotism as a result of 108year observations in the Kharkiv region is given, and a theoretical model of the socio8cultural field of narcotism is presented. The dynamics of differ8 ent groups of regular and episodic drug users is estimated, and the high and low risks of addiction are analyzed. It is concluded that various groups of drug users in the Kharkiv region experience the quantitative stabilization and the qualitative transformation.

  1. Serdiuk, O.O. (2005). The evolution of sociological views of drugs abuse. Ukr. socìum – Ukrainian Society, 2-3 (7-8), 68-78  [in Ukrainian]

  2. Serdiuk, O.O. (2003). Narkotyzm yak sotsialne yavyshche: yoho tendentsii ta napriamky profilaktyky. Kharkiv [in Ukrainian]

  3. Sobolev, V.A., Rushchenko, I.P. (Eds.). (2000). Molodezh i narkotiki (sotsiologiya narkotizma). Kharkov: Torsing [in Russian]

  4. Rushchenko, I.P. (2002). Profilaktika narkomanii: organizatsionnye i metodicheskie aspekty. Kharkov: Finart [in Russian]

  5. Linskyi, I.V., Holubchykov, M.V., Minko, O.I. ta in. (2005). Aktualni tendentsii poshyrennia zalezhnosti vid psykhoaktyvnykh rechovyn v Ukraini. Shchorichnyi analitychnyi ohliad, 2, 31. Kharkiv [in Ukrainian]

  6. Linskii, I.V., Minko, A.I., Pervomaiskii, E.B. (2005). Aktualnye tendentsii rasprostraneniya zavisimosti ot psikhoaktivnykh veshchestv v Ukraine. Narkologiya, 4, 12-17 [in Russian]

  7. Sobolev, V.A., Rushchenko, I.P., Serdyuk, A.A., Belousov, Yu.L. (2006). Otchet po rezultatam issledovaniya problem nezakonnogo upotrebleniya narkoticheskikh veshchestv sredi molodezhi g. Kharkova. Novosti kharkovskoi psikhiatrii. Kharkov. URL: http://www.psychiatry.ua/books/report [in Russian]

Full text