Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Formation of spiritual values of youth organization of leisure and rest as a component of youth policy in Ukraine

379
2
Article(UKR)(.pdf)

The authors clarify the questions concerning the spiritual values of youth and the leisure as a component of the youth policy in Ukraine, analyze the data of sociological studies executed by leading scientific organizations and the own research of the student youth, and consider the tendencies in spending the leisure by youth.

 1. Aza, L.O., Piddubnyi, V.A. (1974). Sotsialna tsinnist vilnoho chasu. Kyiv: Znannia [in Ukrainian]

 2. Bondar, V.S. (2002). Suchasni politychni oriientatsii molodi Ukrainy. Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu Kyievo- Mohylianska akademiia, 20, 47-52 [in Ukrainian]

 3. Golovenko, V.A. (2004). Nove pokolinnia nezalezhnoi Ukrainy. Kyiv: Derzhavnyi instytut problem simi ta molodi [in Ukrainian]

 4. Honchar, N. (2004). Tsinnisna svidomist ukrainskoho studentstva. Nezalezhnyi kulturolohichnyi chasopys Yi, 41-44 [in Ukrainian]

 5. Skokova, L. (Ed.). (2006). Kultura – suspilstvo – osobystist. Kyiv: Instytut sotsiolohii [in Ukrainian]

 6. Minc, G.I. (1978). Svobodnoe vremya: zhelaemoe i deistvitelnoe. Moskva: Znanie [in Russian]

 7. Molodezh i svobodnoe vremia pri sotsializme. (1984). Moskva: Molodaya gvardiya [in Russian]

 8. Panina, N. (2006). Ukrainske suspilstvo 1992–2006. Kyiv [in Ukrainian]

 9. Picha, V.M. (1994). Sotsiolohiia vilnoho chasu. Lviv [in Ukrainian]

 10. Picha, V.M., Sadova, R.M. (2002). Sotsiolohiia vilnoho chasu. Kyiv: Karavela; Lviv: Novyi svit [in Ukrainian]

 11. Skokova, L. (2003). Sotsiokulturne seredovyshche i dyferentsiatsiia kulturno-dozvilevykh praktyk naselennia. In V. Vorona, M. Shulha (Eds.), Ukrainske suspilstvo (pp. 512-523). Kyiv: Instytut sotsiolohii NAN Ukrainy [in Ukrainian]

 12. Vorona, V., Shulha, M. (Eds.). (2006). Ukrainske suspilstvo 1992-2006. Kyiv: Instytut sotsiolohii NAN Ukrainy [in Ukrainian]

 13. Tsymbaliuk, N.M. (2001). Sotsiolohiia dozvillia. Psykholohiia i suspilstvo, 2, 118-124 [in Ukrainian]

 14. Chernysh, N.Yo. (1990). Suspilna svidomist molodi. Lviv: Svit [in Ukrainian]

 15. Shcherba, H.I. (1999). Etnokulturni i dukhovni faktory rozvytku intelektualnoho potentsialu. In M.I. Dolishnii (Ed.), Intelektualnyi potentsial ta naukovo-tekhnichna polityka (pp. 154-170). Lviv: IRD NAN Ukrainy [in Ukrainian]

 16. Osipov, G.V. (Ed.). (1995). Entsiklopedicheskii sotsiologicheskii slovar. Moskva [in Russian]

Full text