Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Social provision of war-period children: modern problems

415
1
Article(UKR)(.pdf)
  1. Zakon Ukrainy Pro Derzhavnyi biudzhet Ukrainy na 2007 rik vid 19.12.2006, 489-V. (2007). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 7-8, 66 [in Ukrainian]

  2. Zakon Ukrainy Pro zhytlovo-komunalni posluhy vid 24 chervnia 2004 roku. (2004). Vidomosti Verkhovnoi Rady, 47, 514 [in Ukrainian]

  3. Zakon Ukrainy Pro sotsialnyi zakhyst ditei viiny. (2005). Vidomosti Verkhovnoi Rady, 4, 94 [in Ukrainian]

  4. Zakon Ukrainy Pro status veteraniv viiny, harantii yikh sotsialnoho zakhystu. (1993). Vidomosti Verkhovnoi Rady, 45, 425 [in Ukrainian]

  5. Novikova, O.F. (2004). Sotsialno-ekonomichna zakhyshchenist naselennia Ukrainy. Donetsk: Instytut ekonomiky promyslovosti NAN Ukrainy [in Ukrainian]

  6. Onikiienko, V.V., Yemelianenko, L.M., Teron, I.V. (2006). Innovatsiina paradyhma sotsialno-ekonomichnoho rozvytku Ukrainy. Kyiv: RVPS NAN Ukrainy [in Ukrainian]

  7. Onikienko, V.V. (2002). Employment and living standards of the population. Ukr. socìum Ukrainian Society, 1 (1), 111-121 [in Ukrainian]

  8. Sotsialnyi zakhyst naselennia Ukrainy u 2005 rotsi. (2006). Kyiv: Derzhkomstat Ukrainy [in Ukrainian]

  9. Sotsialnyi zakhyst naselennia Ukrainy u 2006 rotsi. (2007). Kyiv: Derzhkomstat Ukrainy [in Ukrainian]

  10. Ukraina u tsyfrakh 2006. (2007). Kyiv: Derzhkomstat Ukrainy [in Ukrainian]

Full text