Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

The statistical study of the Ukraine’s air pollution by anthropogenic sources

374
2
Article(UKR)(.pdf)

On the basis of data of the state’s statistical accounts over Ukraine, the author made the complex analysis of characteristics of the pollution of air. The dynamics and the regional variation of the mean levels of discharges of contaminants in air from various sources per one square kilometer and per one person are analyzed, and the structural changes in the composition of both sources of pollution and main contaminants are evaluated in the interrelation to the dynamics of economic processes in Ukraine.

  1. Solovei, O.I., Prakhovnyk, A.V., Inshekov, Ye.M. (1999).  Vid vyrobnytstva do efektyvnoho spozhyvannia enerhii. Kyiv [in Ukrainian]

  2. Vykydy shkidlyvykh rechovyn v atmosferu vid statsionarnykh dzherel zabrudnennia u 2007 rotsi: ekspres-vypusk. Derzhkomstat Ukrainy. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2008/0308/57.doc [in Ukrainian]

  3. Lyniuk, O. (2000). Vplyv obsiahiv vyrobnytstva na dynamiku vykydiv shkidlyvykh rechovyn v atmosferne povitria. In Upravlinnia rozvytkom sotsialno-ekonomichnykh system: hlobalizatsiia, pidpryiemnytstvo, stale ekonomichne zrostannia (pp. 24-26). Donetsk: DonNU [in Ukrainian]

  4. Kovalko, M.P., Vikhariev, Yu.O., Denysiuk, S.P. ta in. (2000). PEK Ukrainy u tsyfrakh i faktakh. Kyiv: Ukrainski entsyklopedychni znannia [in Ukrainian]

  5. Uluchshenie sostoyaniya okruzhayushchei sredy: problemy i zadachi ekologii v novykh nezavisimykh gosudarstvakh. (1998). Orkhus: Vsemirnyi bank [in Russian]

Full text