Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

About evaluation the VAT influence on the enterprise financial and economic

267
1
Article(UKR)(.pdf)

In the article value-added tax properties which make essential impact on the domestic enterprises are analyzed, criticism directions are investigated, tax reforming approaches are studied. Offers for adequate VAT influence evaluation on enterprise financial and economic activity for the purpose of increase of efficiency of their work are developed.

 1. Amosha, A., Vishnevskii, V. (2002). K voprosu ob otsenke urovnya nalogov v Ukraine. Ekonomika Ukrainy – Economy of Ukraine, 8, 11-19 [in Russian]

 2. Baranovska, I.V., Varvarych, T.A. (2009). Problemy reformuvannia podatkovoi systemy v umovakh kryzy. Aktualni problemy ekonomiky, 8, 193-199 [in Ukrainian]

 3. Boreiko, V. (2007). Puti povysheniya effektivnosti nalogovogo i sotsialnogo zakonodatelstva. Ekonomika Ukrainy – Economy of Ukraine, 9, 30-37 [in Russian]

 4. Yefymenko, T.I. (2004). PDV yak hydke kachenia podatkovoi systemy. Uriadovyi kurier, 81, 7 [in Ukrainian]

 5. Kaliuzhnyi, V., Maiorchenko, V. (2002). Pro neobkhidnist radykalnoho reformuvannia podatkovoi systemy v Ukraini. Ekonomist, 9, 45-51 [in Ukrainian]

 6. Kvasov, V., Kornus, V., Ponomarov, O. (2007). Otsinka podatkovoho navantazhennia na rivni pidpryiemstva. Ekonomist, 10, 47-49 [in Ukrainian]

 7. Lunina, I.O., Frolova, N.B. (2007). Efektyvnist opodatkuvannia spozhyvannia v Ukraini. Finansy Ukrainy, 1, 17-27 [in Ukrainian]

 8. Mykhailenko, S. (2008). Upravlinnia podatkovym navantazhenniam yak faktor finansovoho zabezpechennia pidpryiemnytstva. Ekonomist, 11, 67-69 [in Ukrainian]

 9. Parnyuk, V. (2007). Reguliruyushchaya funktsiya naloga na dobavlennuyu stoimost. Ekonomika Ukrainy – Economy of Ukraine, 6, 4-16 [in Russian]

 10. Podatkovyi kodeks Ukrainy. URL: http://advokat-ua.com.ua/uploaded/files/laws/kodeksy/podatkovy-kodex-ukrainy.doc 112 [in Ukrainian]

 11. Pokaznyky vykonannia biudzhetu Ukrainy: statystychna informatsiia. URL: http://minfin.gov.ua/control/uk/publish/archive/main?cat_id=77643 [in Ukrainian]

 12. Sigaev, A. (2007). Effektivnoe administrirovanie NDS: problemy i perspektivy. Ekonomika Ukrainy – Economy of Ukraine, 7, 24-31 [in Russian]

 13. Skripnik, A., Payanok, T. (2008). Fiskalnaya effektivnost i vozmozhnye puti reformirovaniya NDS v Ukraine. Ekonomika Ukrainy – Economy of Ukraine, 4, 29-42 [in Russian]

 14. Sokolovska, A. (2006). Do stratehii reformuvannia podatkovoi systemy Ukrainy. Dzerkalo tyzhnia, 13, 1-4 [in Ukrainian]

Full text