The historic content of the gender equity

273
1
Article(UKR)(.pdf)

The author examines the issue of gender equality, arguing that at a global level this problem is not just of social and economic nature but a problem of nation al security.

  1. Pakt rozvytku tysiacholittia. (2003). Millenium Project [in Ukrainian]

  2. Levchenko, K.B. (2003). Henderna rivnist: filosofskopravovyi analiz. Kharkiv: Natsionalnyi universytet vnutrishnikh sprav [in Ukrainian]

  3. Levchenko, K.B. (2003). Henderna polityka: vyznachennia, formuvannia, upravlinnia. Kharkiv: Natsionalnyi universytet vnutrishnikh sprav [in Ukrainian]

  4. Shvedova, N.A. (2002). Gendernyi podkhod kak faktor politicheskoi kultury. In M.M. Malysheva (Ed.), Gendernyi kaleidoskop (pp. 271-298). Moskva: Academia [in Russian]

  5. Stan Svitu. (2002). Kyiv: Intelsfera [in Ukrainian]

  6. Tsili rozvytku tysiacholittia. Pakt rozvytku tysiacholittia. (2003). Millenium Project [in Ukrainian]

  7. Bachinin, V.A. (2002). Filosofiya prava. Kharkiv: Konsum [in Russian]

  8. Pekinskaya Platforma Deistvii. (1995). New York: OON [in Russian]

  9. Na puti k gendernomu ravenstvu. Konventsiya o likvidatsii vsekh form diskriminatsii zhenshchin, Pekinskaya Platforma Deistvii i Tseli razvitiya tysyacheletiya. (2004). Zhenskii Fond Razvitiya OON [in Russian]

Full text