Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Results and perspectives of scientific research of the Center for family study of the State institute for family and youth problems in the examination of the peculiarities of functioning and development of the Ukrainian family

382
1
Article(UKR)(.pdf)

The article highlights the experience and perspectives of scientific researches of the Center for Family Study of the State Institute for Family and Youth Problems.

  1. Pro stanovyshche simei v Ukraini: Derzhavna dopovid za pidsumkamy 2000 roku. (2001).  Kyiv: VD Shkilnyi svit [in Ukrainian]

  2. Vykhovnyi potentsial simi v suchasnykh umovakh: tematychna Derzhavna dopovid pro stanovyshche simei v Ukraini za pidsumkamy 2001 roku. (2002). Kyiv: Derzhavnyi instytut problem simi ta molodi [in Ukrainian]

  3. Moloda simia v Ukraini: problemy stanovlennia ta shliakhy rozvytku: tematychna Derzhavna dopovid pro stanovyshche simei v Ukraini za pidsumkamy 2002 roku. (2003). Kyiv: Derzhavnyi instytut problem simi ta molodi [in Ukrainian]

  4. Simia v umovakh stanovlennia nezalezhnoi Ukrainy (1991–2003 roky): Derzhavna dopovid pro stanovyshche simei v Ukraini za pidsumkamy 2003 roku. (2004).  Kyiv: Derzhavnyi instytut problem simi ta molodi [in Ukrainian]

  5. Aleksieienko, T.F., Hovorun, T.V., Hoida, N.H. (2006). Stanovyshche simei v umovakh malykh mist Ukrainy: Derzhavna dopovid pro stanovyshche simei v Ukraini (za pidsumkamy 2004 r.). Kyiv: Hopak [in Ukrainian]

  6. Kontseptsiia Zakonu Ukrainy Pro derzhavnu pidtrymku simei u vykhovanni ditei. (2004). Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 23.12. 2004 r. No. 954 r. Kyiv [in Ukrainian]

  7. Yaremenko, O.O., Nour, A.M.  Drapushko, R.H. (2003). Metodychni rekomendatsii sotsialnym pratsivnykam shchodo udoskonalennia sotsialnoi roboty iz simiamy, de ye konfliktni stosunky mizh batkamy i ditmy. Kyiv: Derzhavnyi instytut problem simi ta molodi [in Ukrainian]

  8. Sotsialno-ekonomichni prychyny nasylstva v simi v Ukraini: analiz problem ta shliakhy. (2004). Kyiv: Derzhavnyi instytut problem simi ta molodi [in Ukrainian]

  9. Yaremenko, O.O. (2004). Rol simi u formuvanni zdorovoho sposobu zhyttia ditei ta molodi. Kyiv: Derzhavnyi instytut problem simi ta molodi, Ukrainskyi instytut sotsialnykh doslidzhen [in Ukrainian]

Full text