Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ukraine’s young generation in the algorithms of public processes

422
1
Article(UKR)(.pdf)

The article is devoted to the state of Ukraine’s youth, its place and role in the public life of the country. The author underlines the influence of new state youth policy realization on the formation of youth as an active factor of public changes which calls for the present development of Ukraine as well as its fu7 ture, its joining the community of developed, democratic countries of the world.

 1. World Youth Report. 2003. (2004). The global situation of young people.  New York: United Nations.

 2. Ilinskii, I.M. (2001). Molodezh i molodezhnaya politika. Filosofiya. Istoriya. Teoriya. Moskva: Golos [in Russian]

 3. Silska molod Ukrainy: stan, problemy ta shliakhy yikh vyrishennia. (2005). Shchorichna dopovid Prezydentovi Ukrainy, Verkhovnii Radi Ukrainy pro stanovyshche molodi v Ukraini (za pidsumkamy 2004 roku). Kyiv: Hopak [in Ukrainian]

 4. Kamaldinova, E.Sh. (2002). Nekotorye voprosy proekta kontseptsii gosudarstvennoi molodezhnoi politiki v Rossiiskoi Federatsii. In Molodezhnye i detskie obshchestvennye obedineniya: problemy preemstvennosti deyatelnogsti i issledovanii (pp. 32-38). Moskva: Logos [in Russian]

 5. Za misiats nas pomenshalo. (2006). Den [in Ukrainian]

 6. Doklad o razvitii cheloveka 2005. Mezhdunarodnoe sotrudnichestvo na perepute: pomoshch, torgovlya i bezopasnost v mire neravenstva. (2005). Moskva: Ves mir [in Russian]

 7. Silska molod Ukrainy: stan, problemy ta shliakhy yikh vyrishennia. Shchorichna dopovid Prezydentovi Ukrainy, Verkhovnii Radi Ukrainy, Kabinetu Ministriv Ukrainy pro stanovyshche molodi v Ukraini (za pidsumkamy 2003 roku). (2004). Kyiv: Derzhavnyi instytut problem simi ta molodi [in Ukrainian]

 8. A new impetus for European youth. European Commission White Paper. (2002). Luxemburg: Office for Official Publications of the European Communities.

 9. Golovenko, V.A., Yaremenko, O.O. Nove pokolinnia nezalezhnoi Ukrainy (1991–2001 roky). (2002). Shchorichna dopovid Prezydentovi Ukrainy, Verkhovnii Radi Ukrainy, Kabinetu Ministriv Ukrainy pro stanovyshche molodi v Ukraini (za pidsumkamy 2001 r.). Kyiv: Derzhavnyi instytut problem simi ta molodi [in Ukrainian]

 10. Statystychnyi shchorichnyk Ukrainy za 2004 rik. (2005). Kyiv: Derzhavnyi komitet statystyky Ukrainy [in Ukrainian]

 11. Formuvannia zdorovoho sposobu zhyttia molodi: stan, problemy ta perspektyvy. (2003).  Shchorichna dopovid Prezydentovi Ukrainy, Verkhovnii Radi Ukrainy, Kabinetu Ministriv Ukrainy pro stanovyshche molodi v Ukraini (za pidsumkamy 2002 r.). Kyiv: Derzhavnyi instytut problem simi ta molodi [in Ukrainian]

 12. Golovenko, V.A. (2004). Nove pokolinnia nezalezhnoi Ukrainy. Kyiv: Derzhavnyi instytut problem simi ta molodi [in Ukrainian]

 13. Bazhal, A. (2006). Problemnyi portret molodogo cheloveka. Zerkalo nedeli [in Russian]

 14. Sotsialni indykatory rivnia zhyttia naselennia: statystychnyi zbirnyk. (2005). Kyiv: Derzhavnyi komitet statystyky Ukrainy [in Ukrainian]

 15. Ekonomichna aktyvnist naselennia Ukrainy. 2004: statystychnyi zbirnyk. (2005). Kyiv: Derzhavnyi komitet statystyky Ukrainy [in Ukrainian]

 16. Golovenko, V.A. (2004). Ukrainskyi molodizhnyi rukh v alhorytmi suspilnykh protsesiv. Kyiv: Derzhavnyi instytut problem simi ta molodi [in Ukrainian]

 17. Hromadski orhanizatsii v Ukraini: statystychnyi biuleten za 2004 rik. (2005). Kyiv: Derzhavnyi komitet statystyky Ukrainy [in Ukrainian]

Full text