Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Electronic banks of sociological data

380
3
Article(UKR)(.pdf)

The article considers the influence of modern information technologies on the processing and storage of the results of sociological studies and, in this connection, the problem of the establishment of a national bank of sociological data. In particular, the problem of structuring the contents of databases with the help of metadata is indicated. The examples of foreign databases are given, and the possibilities of tools and the software used in their creation are analyzed.

 1. Gorbachyk, O.A. (2006). Kompiuterna obrobka tekstiv u yakisnykh ta kilkisnykh sotsiolohichnykh doslidzhenniakh. Sotsiologiya: teoriya, metody, marketing – Sociology: theory, methods, marketing, 1, 124-133 [in Ukrainian]

 2. Zhukova, T.I. (2004). Na puti k obedineniyu intellektualnykh resursov mira: sovremennyi etap razvitiya arkhivov sotsiologicheskikh dannykh. In Sotsialnoe myshlenie i deyatelnost: vliyanie novykh intellektualnykh tekhnologii. Moskva: Editorial URSS [in Russian]

 3. Obshcheotraslevye rukovodyashchie materialy po sozdaniyu bankov dannykh. Moskva: GKNT [in Russian]

 4. Kogalovskii, M.R. Nauchnye kollektsii informatsionnykh resursov v elektronnykh bibliotekakh. Sankt-Peterburg. URL: http://www.elbib.ru/index.phtml?page= elbib/rus/journal/2005/part2/Abrosimov [in Russian]

 5. URL: http://www.essex.ac.uk

 6. URL: http://www.za.uni-koeln.de

 7. URL: http://www.pdf4.ru/text25021/N6_2007-203-208.html

 8. URL: http://www.kiis.com.ua/index.php?id=15&sp=1

 9. URL: http://www.oca.com.ua/index.php?t=132

 10. Golovakha, Ye.I. (2000). Kontseptualni y orhanizatsiino-metodychni zasady stvorennia Ukrainskoho sotsiolohichnoho arkhivu i banku danykh sotsialnykh doslidzhen. Sotsiologiya: teoriya, metody, marketing – Sociology: theory, methods, marketing, 1, 138-151 [in Ukrainian]

 11. Gorbachyk, A.P. (2000). Arkhivy sotsiolohichnykh danykh: tsili isnuvannia, formy roboty, problemy stvorennia. Sotsiologiya: teoriya, metody, marketing – Sociology: theory, methods, marketing, 3, 130-144 [in Ukrainian]

Full text