Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

State report on the children’s situation in Ukraine in 2003 “Problems associated with child homelessness and neglect”

374
2
Article(UKR)(.pdf)
  1. Sotsialnyi zakhyst ditei-syrit i ditei, pozbavlenykh batkivskoho pikluvannia: Derzhavna dopovid pro stanovyshche ditei v Ukraini za pidsumkamy 1999 roku. (2000). Kyiv: UISD [in Ukrainian]

  2. Pratsia ditei v Ukraini: Derzhavna dopovid pro stanovyshche ditei v Ukraini za pidsumkamy 2000 roku. (2001). Kyiv: UISD [in Ukrainian]

  3. Zakhyst i zabezpechennia dotrymannia zhytlovykh ta mainovykh prav ditei:Derzhavna dopovid pro stanovyshche ditei v Ukraini za pidsumkamy 2001 roku. (2002). Kyiv: DIPSM [in Ukrainian]

  4. Derzhavna dopovid pro stanovyshche ditei v Ukraini za pidsumkamy 2002 roku. (2003). Kyiv: DIPSM [in Ukrainian]

  5. Problemy bezdohliadnosti ta bezprytulnosti ditei v Ukraini: Derzhavna dopovid pro stanovyshche ditei v Ukraini za pidsumkamy 2003 roku. (2004). Kyiv: DIPSM [in Ukrainian]

Full text