The sub-culture of a football hooliganism: manifestations and sociological studies in the post-soviet space

202
2
Article(UKR)(.pdf)

The article examines the social phenomenon of football hooliganism as a particular sub­culture. The definitions of ‘football hooliganism’ and ‘football hooligan’ are offered. The article outlines a range of theoretical and methodological approaches to football hooliganism. It argues that the common image of football hooligan does not or only partially reflect the real features of the sub­culture.

  1. Gritsanov, A.A., Abushenko, V.L., Evelkin, G.M. i dr. (2003). Sotsiologiya: Entsiklopediya. Minsk: Knizhnyi Dom [in Russian]

  2. Kulik, V., Holobutska, T., Holobutskyi, O. (2000). Moloda Ukraina: Suchasnyi orhanizovanyi molodizhnyi rukh ta neformalna initsyatyva. Kyiv: Tsentr doslidzhennia problem hromadianskoho suspilstva [in Ukrainian]

  3. Toffler, O. (1997). Futuroshok. Sankt-Peterburg: Lan [in Ukrainian]

  4. Artemov, P.N. (2005). Subkultura futbolnukh khuliganov: strategiya sotsiologicheskogo izucheniya fenomena. Sotsiolohichni doslidzhennia suchasnoho suspilstva: metodolohiia, teoriia, metody. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho unyversytetu im. V.N. Karazina, 652, 209-213 [in Russian]

  5. Gofman, I., Kovaleva, A.D. (2000). Predstavleniya sebya drugim v povsednevnoi zhizni. Moskva: Kanon-press-ts [in Russian]

  6. Ionin, L. (1996). Sotsiologiya kultury. Moskva [in Russian]

  7. Artemov, P.N. (2004). Vesternizatsiya futbolnogo fanatizma, ili stil casual na territorii postsovetskogo prostranstva. In Metodologiya, teoriya i praktika sotsiologicheskogo analiza sovremennogo obshchestva (pp. 579-583). Kharkov: Izdatelskii tsentr Kharkovskogo natsionalnogo universiteta im. V.N. Karazina [in Russian]

  8. Manser, R. Old Image New Imagination: A Focus on Football Hooligan Stereotyping. URL: http://www.hooligansfootball.homestead.com/fales/old_image.doc

Full text