Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

National mentality and features of its Ukrainian dimension

341
6
Article(UKR)(.pdf)

The analysis contained in this article focuses on the problem of the identification “mentality” and “national mentality” and definition of marginality as a one of the characteristics of the Ukrainian national mentality.

 1. Berdyaev, N. (1990). Russkaya ideya. Osnovnye problemy russkoi mysli XIX v. i nachala XX v. In O Rossii i russkoi filosofskoi kulture. Moskva [in Russian]

 2. Intervyu s B. Raushenbakhom. (1989). Voprosy filosofii, 4 [in Russian]

 3. Popovych, M.V. (Ed.). (2006). Problemy teorii mentalnosti. Kyiv [in Ukrainian]

 4. Webster`s Universal College Dictionary. (1997). New York.

 5. Filosofskii entsiklopedicheskii slovar. (2003). Moskva: INFRA [in Russian]

 6. Melnik, V.A. (2004). Sovremennyi slovar po politologii. Minsk: Knizhnyi Dom [in Russian]

 7. Burdieu, P. (1984). A Social Critique of the Judgment of Taste. Cambridge, Mass.

 8. Borinshtein, E.R. (2002). Pokazateli natsionalnogo kharaktera. Grani, 3 (23) [in Russian]

 9. Fediv, Yu. (2000). Istoriia ukrainskoi filosofii. Kyiv [in Ukrainian]

 10. Donchenko, O. (2001). Arkhetypy sotsialnoho zhyttia i polityka. Kyiv [in Ukrainian]

 11. Yung, K. (2005). Otnosheniya mezhdu Ya i bessoznatelnym. Moskva [in Russian]

 12. Polishchuk, I. (2001). Mentalnist ukrainstva: politychnyi aspekt. Liudyna i polityka, 1 [in Ukrainian]

 13. Demianenko, V. (2001). Mentalni kharakterystyky politychnoi svidomosti ukraintsiv. Liudyna i polityka, 1 [in Ukrainian]

 14. Kolosov, V.A. (Ed.). (1990). Vesna 89: Geografiya i anatomiya parlamentskikh vyborov. Moskva [in Russian]

 15. Kataiev, L.S. (2006). Suchasne ukrainske suspilstvo. Kyiv [in Ukrainian]

 16. Park, R.E. (1990). Race and Culture. Illinois.

Full text