Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Organizational competencies in the field of innovative activities

394
2
Article(UKR)(.pdf)

In this article essentiality and features of the concept of core competencies in the innovation system are disclosed. A structure of organization competence of the Department of innovative activity and typology of organization (core) competencies for levels of the hierarchy of management of innovative activity are developed and proposed.

 1. Tutov, L. (2003). Problema upravleniya v filosofii khozyaistva. Voprosy ekonomiki, 8, 117-131 [in Russian]

 2. Katkalo, V.S. (2004). Vzaimodeistvie teorii firmy i teorii strategicheskogo upravleniya: na puti k strategicheskoi teorii firmy. Ekonomicheskaya nauka sovremennoi Rossii, 4, 83-94 [in Russian]

 3. Porter, M. (1993). Mezhdunarodnaya konkurentsiya. Moskva: Mezhdunarodnoe otnosheniya [in Russian]

 4. Pitters, T., Uotermen, R. (1986). V poiskakh effektivnogo upravleniya. Moskva: Progress [in Russian]

 5. Ansoff, I. (1999). Novaya korporativnaya strategiya. Sankt Peterburg: Piter [in Russian]

 6. Prahalad, C. K., Hamel, G. (1990). The Core Competence of the Corporation. Harvard Business Review, 43-59.

 7. Katkalo, V. Organizatsionnye faktory konkurentnikh preimushchestv firmy. URL: http://art.thelib.ru/business/management/organizacionnie_faktori_konkurentnih_preimuschestv_firm.htm [in Russian]

 8. Altshuller, G.S. (1989). ARIZ – znachit pobeda. In Pravila igry bez pravil. Petrozavodsk: Kareliya [in Russian]

 9. Prahalad, C.K., Hamel, G. (1990). The Core Competence of the Corporation. Harvard Business Review, 43-59.

 10. Myasoedova, S.P. (Ed.). (2005). Mezhdistsiplinarnyi slovar po menedzhmentu. Moskva: Delo [in Russian]

 11. Stounkhauz, D. (1999). Upravlenie organizatsionnym znaniem. Menedzhment v Rossii i za rubezhom, 1, 24 [in Russian]

 12. Nadezh, A. Primenenie termina Kompetentsiya. URL: http://e-xe.ru/community/articles/692451/ [in Russian]

 13. Sepiashvili, D.S. Model formirovaniya i razvitiya klyuchevoi kompetentsii predpriyatiya. URL: http://creativeconomy.ru/library/prd136.php [in Russian]

 14. Uidet, S. (2003). Rukovodstvo po kompetentsiyam. Moskva: HIPPO [in Russian]

 15. Bocharova, I.Yu. (2005). Vnutrifirmennye interesy v usloviyakh formirovaniya natsionalnoi modeli korporativnogo upravleniya. Ekonomicheskaya nauka sovremennoi Rossii, 3, 116-123 [in Russian]

 16. Prozorov, O. Klassifikatsiya problemnykh zon. URL: http://skinglex.class.ru/cio/2007/04/4149748/ [in Russian]

Full text