Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

The first experience of the placing disabled children into foster families in Ukraine

442
3
Article(UKR)(.pdf)

The article reviews the first experience of foster care for orphans and children deprived of parental care with physical or mental disabilities in Ukraine. The analysis provided outlines the prospects for this kind of childcare in Ukraine and highlights some problems that Ukrainian foster families already faced in the first year of their existence.

 1. Volynets, L.S., Kapska, A.Y. Komarova, N.M., Piesha, I.V.,Bevz, H.M.,  Dolynska, L.V.  Yaremenko, O.O. (Eds.). (2000). Sotsialne stanovlennia dytyny u pryiomnii simi: sotsialnyi suprovid. Kyiv: Ukrainskyi instytut sotsialnykh doslidzhen [in Ukrainian]

 2. Komarova, N.M., Volynets, L.S., Salabai, N.V., Piesha, I.V., Bevz, H.M. (Eds.). (1998). Metodychni rekomendatsii sotsialnym pratsivnykam shchodo pidhotovky pryiomnykh batkiv. Kyiv: Studtsentr [in Ukrainian]

 3. Yaremenko, O.O. (Ed.). (2000). Stvorennia ta funktsionuvannia pryiomnykh simei. Kyiv: Ukrainskyi instytut sotsialnykh doslidzhen [in Ukrainian]

 4. Komarova, N.M. (Ed.). (1999). Metodychni rekomendatsii sotsialnym pratsivnykam shchodo sotsialnoho suprovodu pryiomnykh simei. Kyiv: Ukrainskyi instytut sotsialnykh doslidzhen [in Ukrainian]

 5. Piesha, I.V. (2000). Sotsialnyi zakhyst ditei-syrit ta ditei, pozbavlenykh batkivskoho pikluvannia. Kyiv: Lohos [in Ukrainian]

 6. Kobylchenko, V.V. (1994). Spetsyfichni osoblyvosti potreby v spilkuvanni u ditei z vazhkymy vadamy zoru. In Materialy Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii (pp. 130-133). Kyiv: Instytut defektolohii [in Ukrainian]

 7. Yaremenko, O.O. (2001). Pryiomni simi dlia ditei-syrit z funktsionalnymy obmezhenniamy. Kyiv: Ukrainskyi instytut sotsialnykh doslidzhen [in Ukrainian]

 8. Poso, T. (1997). Extrafamilial care in the best interests of the child. Extrafamilial care in Finland. The Central Union for Child Welfare.

 9. Readdy, L., Rfeiffer, S. (1997, May). Effectiveness of treatment foster care with children and adolescents: a review of outcome studies. Academy of Child Adolescent Psychiatry.

 10. Roy, P., Rutter, M. etc. (2000).  Institutional care: risk from family background or pattern of rearing? Child Psychol Psychiatry, February.

 11. Siuta, B. (1996-1997). Pikluvannia pro ditei, pozbavlenykh opiky batkiv, yak sotsialna problema. Prava liudyny v Ukraini, 18, 112-116 [in Ukrainian]

 12. Brydzh, D. (2000). Do i pislia komunizmu: zakhidnyi pohliad na dohliad u hromadi za ditmy-invalidamy v Ukraini. Sotsialna polityka i sotsialna robota, 3, 4 [in Ukrainian]

Full text