Traffic in people as one of the most burning problems of the present (social and legal analysis)

342
5
Article(UKR)(.pdf)

The author of the article analyses the reasons of appearance and spreading of such as people‟s trade in the world and in Ukraine in particular. He looks throw the ways of people‟s prevention of people‟s hitting into slowery and ways of fighting with this kind of criminal.

  1. Levchenko, K.B. (2001). Prava zhinok: zmist, stan ta perspektyvy rozvytku. Kharkiv: NUVS [in Ukrainian]

  2. Kyrian, T.M., Varetska, O.M., Levchenko, K.B. (Eds.) (2003). Proekt zvitu pro rezultaty doslidzhennia Torhivlia liudmy z Ukrainy z metoiu trudovoi i seksualnoi ekspluatatsii. Kyiv: MBP [in Ukrainian]

  3. Konventsiia OON po borotbi z transnatsionalnoiu orhanizovanoiu zlochynnistiu. Dodatkovyi Protokol pro poperedzhennia ta prypynennia torhivli liudmy, zokrema zhinkamy ta ditmy, i pro pokarannia za nei. (2002). Kyiv [in Ukrainian]

  4. Dani po borotbi iz zlochynamy, poviazanymy iz torhivleiu liudmy. MVS Ukrainy. Mizhnarodniy zhinochiy pravozakhysniy tsentr La Strada Ukraina [in Ukrainian]

  5. Lyzohub, Ya.H. (2003). Kryminalna vidpovidalnist za torhivliu liudmy abo inshu nezakonnu uhodu shchodo peredachi liudyny. Luhansk [in Ukrainian]

  6. Levchenko, K.B. (2000). Torhivlia liudmy ta torhivlia zhinkamy. Visnyk Universytetu vnutrishnikh sprav, 11 [in Ukrainian]

  7. Interviu z M.M. Maksiutoiu – v 2000-2002 rr. (2003) [in Ukrainian]

  8. Levchenko, K.B. (1999). Torhivlia zhinkamy – porushennia prav liudyny. Visnyk Universytetu vnutrishnikh sprav [in Ukrainian]

Full text