Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

The conception of humanitarian noospheric technological development in the theory of innovatics

405
1
Article(UKR)(.pdf)

The scientific-methodological approaches to the role of technological development in the formation of the socio-economic system of a society are considered from the positions of the noospheric thinking. The influence of the technological mean of productions on the formation of a socially oriented economy is demonstrated.

 1. Shevchuk, V.Ia., Biliavskyi, H.O., Satalkin, Yu.M., Navrotskyi, V.M. (2002). Noosferohenezys i harmoniinyi rozvytok. Kyiv: Heoprynt [in Ukrainian]

 2. Melnik, L.G. (2001). Ekonomika ustoichivogo razvitiya. Sumy: Universitet kniga [in Russian]

 3. Marchuk, Ye.K. (2001). Ukraina: nova paradyhma postupu. Kyiv: Avallon [in Ukrainian]

 4. Toinbi, A. (1991). Postizhenie istorii. Moskva: Progress [in Russian]

 5. Ivanov, V.P., Ivanov, A.V., Doronin, A.O. (2002). Upravlencheskaya paradigma XXI veka. Moskva: MGIU [in Russian]

 6. Busel, N.N. Problemy stabilnosti rozvytku sotsioekonomichnoi systemy u postindustrialnomu suspilstvi. URL: www.meta.ua [in Ukrainian]

 7. Radugin, A.A., Radugin, K.A. (1994). Sotsiologiya. Moskva [in Russian]

 8. Shimshilov, S. (2004). Strategiya sovremennogo predprinimatelstva i sotsialnogo razvitiya korporatsii. Moskva: Izdatelskaya torgovaya korporatsiya Dashkov i Ko [in Russian]

 9. Bell, D. (1999). Hriadushchee postindustrialnoe obshchestvo. Opyt sotsialnogo prognozirovaniya. Moskva: Academiya [in Russian]

 10. Kuzyk, B.N., Yakovets, Yu.V. (2004). Rossyia-2050: stratehiya innovatsyonnogo proryva. Moskva: ZAO Izdatelstvo Ekonomika [in Russian]

 11. Ynozemtsev, V.L. (1999). Raskolotaia tsivilizatsiya: Nalichestvuyushchie predposylki i vozmozhnye posledstviya postekonomicheskoi revolyutsii. Moskva: Academiya-Nauka [in Russian]

 12. Sorokyn, P.A. (1997). Hlavnye tendentsii nashego vremeny. Moskva: Nauka [in Russian]

 13. Bilorus, O. Hlobalizatsiia i nova paradyhma hlobalnoho postindustrialnoho rozvytku. URL: http://soskin.info/ea [in Ukrainian]

 14. Schumpeter, J.A. (1951). Theory of Economic Development. Cambridge, MA: Harvard University Press.

 15. Vernadskii, V.I. (1991). Nauchnaya mysl kak planetnoe yavlenie. Moskva: Nauka [in Russian]

 16. Vernadskii, V.I. (1988). Filosofskie mysli naturalista. Moskva: Nauka [in Russian]

 17. Moiseev, N.N. (1998). Sudba tsivilizatsii. Put razuma. Moskva: MNEPU [in Russian]

 18. Nikitenko, P.G. (2006). Noosfernaya ekonomika i sotsialnaya politika: strategiya innovatsionnogo razvitiya. Minsk: Beloruskaya nauka [in Russian]

 19. Hlobalizatsiia finansovykh protsesiv. (2001). Kyiv [in Ukrainian]

 20. Kheivud, Dzh.B. (2002). Autsorsing: V poiske konkurentnykh preimushchestv. Moskva: Vilyams [in Russian]

 21. Formirovanie ekonomicheskoi sistemy Rossii. (2002). Moskva [in Russian]

 22. Litovka, O.P., Dedov, L.A., Pavlov, K.V., Fedorov, M.M. (2006). Ekologo-ekonomicheskie otnosheniya v sisteme sovershenstvovaniya protsessa regionalnogo razvitiya. Regionalnaya ekonomika: teoriya i praktika, 8 (35), 10-19 [in Russian]

 23. Yakovets, Yu.V. (2004). Epokhalnye innovatsii XXI veka. Moskva: ZAO Izdatelstvo Ekonomika [in Russian]

Full text