Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Essence and conditions of the formation of a rentoriented economic behavior

335
2
Article(UKR)(.pdf)

The essence of a rentoriented economic behavior is analyzed according to the theory of public choice is considered, and the sources of the formation of a rent and the motives of its appropriation in the political process are determined.

 1. Byukenen, Dzh.M. (1997). Sochineniya. Moskva: Taurus Alfa [in Russian]

 2. Dementev, V.V. (2003). Vlast: ekonomicheskii analiz. Osnovy ekonomicheskoi teorii vlasti. Donetsk: Kashtan [in Russian]

 3. Dementev, V.V. (2002). Motivatsiya sobstvennika i sistema ekonomicheskoi vlasti v perekhodnoi ekonomike. Pidpriemnitstvo, gospodarstvo i pravo, 8, 115-119 [in Russian]

 4. Dementev, V.V. (2001). Rentoorientirovannoe povedenie i gospodstvuyushchaya firma v perekhodnoi ekonomike Ukrainy. Ekonomika i pravo, 1, 81-87 [in Russian]

 5. Dementev, V.V. (2003). Ekonomika kak sistema vlasti. Donetsk: Kashtan [in Russian]

 6. Brennan, Dzh., Byukenen, Dzh. (1995). Prichina pravil. Konstitutsionnaya politicheskaya ekonomiya. Moskva [in Russian]

 7. Dluhopolskyi, O.V. (2006). Politekonomiia publichnoho sektora: zakhidni oriientyry. Ekonomichna teoriia, 2, 3-16 [in Ukrainian]

 8. Zaostrovtsev, A. (2000). Rentoorientirovannoe povedenie: poteri dlya obshchestva. Voprosy ekonomiki, 5, 31-44 [in Russian]

 9. Ziatkovskyi, I.V. (2005). Vplyv ekonomichnoi vlady na rozvytok i stanovlennia suchasnykh biznes-struktur. Aktualni problemy ekonomiky, 12 (54), 41-47 [in Ukrainian]

 10. Nosova, O.V. (2005). K voprosu o prirode effektivnosti renty i rentoorientirovannogo povedeniya kak institutov razvitiya: opyt stran Vostochnoi Azii. Naukovi pratsi DonTU, 89-2, 90-96 [in Russian]

 11. Nureev, R.M. (1997). Dzheims Byukenen i teoriya obshchestvennogo vybora. Sochineniya. Dzh. Byukenen. Moskva: Taurus Alfa [in Russian]

Full text