Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

The development of local self-management as a factor of the horizontal self-organization of a society

349
1
Article(UKR)(.pdf)

The theoretical and methodological aspects of formation and development of civic selforganization of Ukrainian community and civil society, factors, elements, segments and structures of its formation are analyzed in the paper. The formation and development of the local element of civil society are con sidered.

  1. Prohrama diialnosti Kabinetu Ministriv Ukrainy Nazustrich liudiam. Zatverdzhena Verkhovnoiu Radoiu Ukrainy 4.02.2005. URL: http://w.w.w.kmu.gov.ua/control/ru/publish/printable_article-art_id= [in Ukrainian]

  2. Koen Dzhin, L. (2003). Grazhdanskoe obshchestvo i politicheskaya teoriya. Moskva: Ves mir [in Russian]

  3. Inozemtsev, V.L. (2001). Vechnye tsennosti v menyayushchemsya mire. Svobodnaya mysl – XXI, 8, 42-61 [in Russian]

  4. Kuibida, V.S. (2004). Pryntsypy i metody diialnosti orhaniv mistsevoho samovriaduvannia. Kyiv: MAUP [in Ukrainian]

  5. Todyky, Yu.M., Shumilkina, V.A. (Eds.). (2004). Mistseve samovriaduvannia v Ukraini v umovakh stanovlennia pravovoi derzhavy. Kharkiv: TOV Odyssei [in Ukrainian]

  6. Ilichev, L.F. (Ed.). (1983). Filosofskii entsiklopedicheskii slovar. Moskva: Sovetskaya entsiklopediya [in Russian]

  7. Evropeiskaya Khartiya mestnogo samoupravleniya i ee znachenie. (1998). Polis, 4, 168-172 [in Russian]

  8. Pohorilo, V.F., Frytskyi, O.F., Baimuratov, M.O. (2001). Munitsypalne pravo Ukrainy. Kyiv: Yurinkom Inter [in Ukrainian]

Full text