Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

The functional purpose of social transfers under conditions of a transformation of the society

347
1
Article(UKR)(.pdf)

The author makes attempt to define the functional role of social transfers under a transformation of the society and to clarify the reasons which make their realization impossible for the population during the allocation in the modern democratic society.

 1. Shevchuk, I.P. (2005). Sotsialna polityka. Lviv: Svit [in Ukrainian]

 2. Cherenko, L. (2003). Bidnist pensioneriv v Ukraini. Ukraina: aspekty pratsi, 8, 3-9 [in Ukrainian]

 3. Kolodii, A. (Ed.). (2002). Osnovy demokratii. Kyiv: Vydavnytstvo Ai bi [in Ukrainian]

 4. URL: www/nisp/gov.ua

 5. Zakon Ukrainy Pro derzhavni sotsialni standarty ta derzhavni sotsialni harantii. (2000). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 48, 983-990 [in Ukrainian]

 6. Yakunenko, N., Kryvenko, N. (2003). Zamina pilh naselenniu na adresnu hroshovu dopomohu. Ukraina: aspekty pratsi, 1, 21-25 [in Ukrainian]

 7. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy Pro zatverdzhennia Stratehii zaminy systemy pilh na adresnu hroshovu dopomohu naselenniu vid 2.03.2002. 253. (2002). Pratsia i zarplata, 13, 8-9 [in Ukrainian]

 8. Skurativskyi, V.A., Palii, O.M. (2002). Osnovy sotsialnoi polityky. Kyiv: MAUP [in Ukrainian]

 9. Kukharska, N.O. (2007). Ekonomichne zrostannia yak osnova ekonomichnoho rozvytku Ukrainy. Rehionalna ekonomika, 2, 22-31 [in Ukrainian]

 10. Novykova, O.F. (2006). Sotsialno-ekonomichna zakhyshchenist naselennia. Donetsk: Instytut ekonomiky promyslovosti NAN Ukrainy [in Ukrainian]

 11. Ukaz Prezydenta Ukrainy Pro stratehiiu podolannia bidnosti vid 15.08.2001. 637/2001. (2001). Uriadovyi kurier, 149, 10-11 [in Ukrainian]

 12. Shvets, T. (2006). Kak obuzdat bednost poukrainski. Zerkalo nedeli, 42, 15 [in Russian]

 13. Brych, V. (2003). Pidkhody do modeliuvannia transformatsiinykh peretvoren u sferi zainiatosti ta rivnia zhyttia naselennia Ukrainy. Ukraina: aspekty pratsi, 1, 40-42 [in Ukrainian]

 14. Bratchenko, L.Ye. (2006). Systema sotsialnykh harantii dlia naselennia Ukrainy. Kryvyi Rih, Zabzhe: Vydavnichiy dim [in Ukrainian]

 15. Zakon Ukrainy Pro sotsialni posluhy. (2003). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 45, 1458–1464 [in Ukrainian]

 16. Medvedev, V.A., Krasin, Yu.A. (2007). Gordiev uzel sotsialnoi politiki. Sotsiologicheskie issledovaniya, 11, 23-29 [in Russian]

 17. Dyn, I.M. (2007). Shliakhy pokrashchannia personifikovanoho obliku ta informatsiinykh tekhnolohii u systemi Pensiinoho fondu Ukrainy. Aktualni problemy ekonomiky, 10, 46-52 [in Ukrainian]

Full text