The societal factor of political modernization

386
1
Article(UKR)(.pdf)

The authors analyze the role of the societal (generally systematic) factor of de mocratization and modernization of the political system of a society, as well as the relation of these processes to the nature of the societal identity and the so ciocultural development of countries. By the examples of the sociohistorical development of the USA and Spain, the universal character of threats concer ning with the nature of the societal factor in various aspects is proved, and their actuality for Ukraine’s political modernization is considered. A forecast of the development of societal properties of Ukraine’s socium which are an important precondition of the steady development of the country is given.

 1. Aust, S., Schmidt-Klingenberg, M. (2003). Ein Kontinent macht Geschichte. Experiment Europa. Munchen [in Germany]

 2. Lepenies, W. (2006). Kultur und Politik. Deutsche Geschichten. Munchen [in Germany]

 3. Arystotel. Polityka. (2003). Kyiv [in Ukrainian]

 4. Afonin, E., Donchenko, O., Antonechko, V. (2006). Psykhokultura Ukrainy: pomaranchevyi perekhid. Sotsialna psykholohiia, 4 [in Ukrainian]

 5. Bismark, O. fon. (2002). Vospominaniya, memuary. Moskva [in Russian]

 6. Bolshoi tolkovyi sotsiologicheskii slovar. (2001). Moskva [in Russian]

 7. Brutents, K.N. (2005). Nesbyvsheesya. Neravnodushnye zametki o perestroike. Moskva [in Russian]

 8. Vilar, P. (2006). Istoriya Ispanii. Moskva [in Russian]

 9. Hantinhton, S. (2006). Protystoiannia tsyvilizatsii ta zmina svitovoho poriadku. Lviv [in Ukrainian]

 10. Harr, T.R. (2005). Pochemu liudy buntuiut. Moskva [in Ukrainian]

 11. Held, D., Mak Hriu, E., Holdblatt, D., Perraton, Dzh. (2003). Hlobalni transformatsii: polityka, ekonomika, kultura. Kyiv [in Ukrainian]

 12. Golovakha, Ye., Panina, N. (2006). Osnovni etapy i tendentsii transformatsii ukrainskoho suspilstva: vid perebudovy do pomaranchevoi revoliutsii. Sotsiologiya: teoriya, metody, marketing – Sociology: theory, methods, marketing, 3 [in Ukrainian]

 13. Gramshi, A. (1980). Iz tyuremnykh tetradei. Moskva [in Russian]

 14. Domanskyi, H. (2006). Formuvannia serednoho klasu v Polshchi: rushiini syly ta pereshkody. Sotsiologiya: teoriya, metody, marketing – Sociology: theory, methods, marketing, 3 [in Ukrainian]

 15. Istoriia yevropeiskoi mentalnosti. (2006). Lviv [in Ukrainian]

 16. Kazin, F. (2007). Ukraina: ot prezidentskoi respubliki k parlamentskoi i obratno. Svobodnaya mysl, 4 [in Russian]

 17. Koen, Dzh.L., Arato, E. (2003). Grazhdanskoe obshchestvo i politicheskaya teoriya. Moskva [in Russian]

 18. Gvishiani, D.M., Lapina, N.I., Korzheva, E.M., Naumova, N.F. (Eds.). (1989). Kratkii slovar po sotsiologii. Moskva: Politizdat [in Russian]

 19. Lein, D. (2006). Elity, klasy ta hromadianske suspilstvo v period transformatsii derzhavnoho sotsializmu. Sotsiologiya: teoriya, metody, marketing – Sociology: theory, methods, marketing, 3 [in Ukrainian]

 20. Mankheim, K. (2000). Sotsiologiya kultury. Sankt-Peterburg [in Russian]

 21. Panarin, A.S. (1996). Filosofiya politiki. Moskva [in Russian]

 22. Remond, R. (2006). Istoriya Soedinennykh Shtatov Ameriki. Moskva [in Russian]

 23. Toffler E. (2003). Nova paradyhma vlady. Syla. Bahatstvo. Znannia. Kyiv [in Ukrainian]

 24. Fromm, E., Yung, K.G. (1994). Chto takoe Dzen? Palomnichestvo v stranu Vostoka. Psikhoanaliz i dzenbuddizm. Kiev [in Russian]

Full text