Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

The phenomenon of mental inflation and projection in politic

383
2
Article(UKR)(.pdf)

Social transformation is not a linear process. Its trajectory contains items that substantially describe the opposite processes of inversion. This situation can be fully attributed to Ukraine after 2006. Under this fact the policy of that time can be regarded as irrational sphere, the main laws which are not in the minds of individuals, but in their collective unconscious. It also determines the algorithms of crisis recurrence of political system in general. One of the key determinants that define the nature of Politics conduct are pathopsychological processes, including mental inflation and projection, which are considered in this article.

 1. Andreeva, G.M., Bogomolova, N.N., Petrovskaya, L.A. (1978). Sovremennaya sotsialnaya psikhologiya na Zapade. Teoreticheskie orientatsii. Moskva: MGU [in Russian]

 2. Afonin, E.A., Donchenko, O.A., Antonenko, V.O. (2006). Psykhokultura Ukrainy: pomaranchevyi perekhid. Sotsialna psykholohiia, 4, 77-93 [in Ukrainian]

 3. Donchenko, E.A. (1994). Sotsietalnaya psikhika. Kiev: Naukova dumka [in Russian]

 4. Donchenko, E.A. (2005). Fraktalnaya psikhologiya. Kiev: Znannya [in Russian]

 5. Donchenko, O.A. (2008). Fenomen psykhichnoi infliatsii yak kryzovyi mekhanizm polityky. Politychnyi menedzhment, 6, 3-15 [in Ukrainian]

 6. Zeigarnik, B.V. (1986). Patopsikhologiya. Moskva: MGU [in Russian]

 7. Moskovichi, S. (1998). Mashina, tvoryashchaya bogov. Moskva: Tsentr psikhologii i terapii [in Russian]

 8. Prigozhin, I. (2000). Poryadok iz khaosa: novyi dialog cheloveka s prirodoi. Moskva: Editorial URSS [in Russian]

 9. Tatenko, V.O. (2007). Vidnoshennia polityky i morali yak predmet naukovoho interesu ta aktualna problema suspilnoho zhyttia. Sotsialna psykholohiia, 6-7 [in Ukrainian]

 10. Fedotova, V.G., Kolpakov, V.A., Fedotova, N.N. (2008). Globalnyi kapitalizm: tri velikie transformatsii: sotsialno-filosofskii analiz vzaimootnosheniya ekonomiki i obshchestva. Moskva: Proletarskaya revolyutsiya [in Russian]

 11. Sharp, D. (1994). Nezrimyi voron: Konflikt i Transformatsiya v zhizni Frantsa Kafki. Voronezh: MPO MODEKS [in Russian]

 12. Yung, K. (1991). Arkhetip i simvol. Moskva [in Russian]

 13. Yung, K.G. (1996). Dusha i mif: shest arkhetipov. Kiev: Gosudarstvennaya biblioteka Ukrainy dlya yunoshestva [in Russian]

 14. Yung, K.G. (1998). Izbrannoe. Minsk [in Russian]

 15. Yung, K.G. (1997). Psikhologiya perenosa. Kiev: Vakler [in Russian]

 16. Yakobi, M. (2007). Vstrecha s analitikom: fenomen perenosa i realnye otnosheniya. Moskva: Kognito-Tsentr [in Russian]

Full text