The legitimation of private property in the theory of natural rights and social contract

430
4
Article(UKR)(.pdf)

The article is devoted to interpretations of the phenomenon of privateproperty in theory of absolute laws and public agreement. Attention is paid to onthe ground of thesis about social functions and disfunctions of private property.Studied the reasoning necessary of protection and organization of privateproperty.

 1. Vorona, V., Pohorelov, V., Taranenko, O. (1971). Vlasnist i pravo vlasnosti. In Rozvytok sotsialistychnoi vlasnosti ta vdoskonalennia vyrobnychykh vidnosyn (pp. 43-55). Kyiv: Vydavnytstvo Kyivskoho universytetu [in Ukrainian]

 2. Vorona, V., Pohorelov, M., Taranenko, O. (1971). Ekonomichnyi zmist vlasnosti. In  Rozvytok sotsialistychnoi vlasnosti ta vdoskonalennia vyrobnychykh vidnosyn (pp. 7–26). Kyiv: Vydavnytstvo Kyivskogo universytetu [in Ukrainian]

 3. Vorona, V., Kanishchenko, L., Pakhomov, Yu. (1989). Kontseptsyia khoziaistvovanyia: politiko-ekonomicheskii aspekt. Kyiv: Vyshcha shkola [in Russian]

 4. Zadorozhnyi, G.V. (1996). Sobstvennost i ekonomicheskaya vlast. Kharkov: Osnova, 144 [in Russian]

 5. Kotsiubynskyi, V.I. (1999). Pryvlasnennia: sotsialni aspekty. Kyiv: Ukrainskyi Tsentr dukhovnoi kultury [in Ukrainian]

 6. Domashenko, M.V., Rubanyk, V.Ye. (2002). Vlasnist i pravo vlasnosti: Narysy z istorii, filosofii, teorii i praktyky rehuliuvannia vidnosyn vlasnosti v Ukraini. Kharkiv: Fakt [in Ukrainian]

 7. Hobbs, T. (2000). Leviafan, abo Sut, budova i povnovazhennia derzhavy tserkovnoi ta tsyvilnoi. Kyiv: Dukh i Litera [in Ukrainian]

 8. Spinoza, B. (2003). Teolohichno-politychnyi traktat. Kyiv: Solomii Pavlychko Osnovy [in Ukrainian]

 9. Lokk, Dzh. (2001). Dva traktaty pro vriaduvannia. Kyiv: Solomii Pavlychko Osnovy [in Ukrainian]

 10. Hium, D. (2003). Traktat pro liudsku pryrodu: sproba zaprovadzhennia eksperymentalnoho metodu mirkuvan pro obiekty morali. Kyiv: Vsesvit [in Ukrainian]

 11. Russo, Zh.-Zh. (2001). Pro suspilnu uhodu, abo Pryntsypy politychnoho prava. Kyiv: Port-Royal [in Ukrainian]

 12. Kant, I. (1999) Metafizika nravov. In Osnovy metafiziki nravstvennosni (pp. 563-894). Moskva: Mysl [in Russian]

 13. Kant, I. (1966). Ideya vseobshchei istorii vo vsemirno-grazhdanskom plane. In Sochineniya (pp. 5-23). Moskva: Mysl [in Russian]

 14. Fikhte, I. (1963). K vechnomu miru. Filosofskii proekt Immanuila Kanta. In Traktaty o vechnom mire (pp. 193-202). Moskva: Izdatelstvo sotsio-ekonomicheckoi literatury [in Russian]

 15. Hehel, G.V.F. (2000). Osnovy filosofii prava, abo Pryrodne pravo i derzhavoznavstvo. Kyiv: Yunivers [in Ukrainian]

Full text