Risks of the business under socio-economic conditions of the transient period

371
1
Article(UKR)(.pdf)

The article is devoted to the analysis of risks in the business activity in the context of the informal and shadow economies of the transient period.

  1. Gaidar, E.T. (1998). Termin – ekonomika perekhodnogo perioda. Moskva: Institut Ekonomiki Perekhodnogo Perioda. URL: www.iet.ru [in Russian]

  2. Latov, Yu.V. (2001). Ekonomika vne zakona. Moskva: Moskovskii obshchestvennyi nauchnyi fond [in Russian]

  3. Nait, F. (1994). Ponyatie riska i neopredelennosti. Thesis, 5, 26-27 [in Russian]

  4. Polani, K. (2002). Ekonomika kak institutsionalno oformlennyi protsess. Ekonomicheskaya sotsiologiya, 3, 2 [in Russian]

  5. Raizberg, B.A., Lozovskii, L.Sh., Starodubtseva, E.B. (2003). Sovremennyi ekonomicheskii slovar. Moskva [in Russian]

  6. Shanin, T. (1999). Ekspolyarnye struktury i neformalnaya ekonomika sovremennoi Rossii. In Neformalnaya ekonomika. Rossiya i mir. Moskva. URL: http://www.socioline.ru [in Russian]

  7. Shevchenko, I.K. (2004). Organizatsiya predprinimatelskoi deyatelnosti. Taganrog: TRTU. URL: www.aup.ru [in Russian]

Full text