Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Socialization of the Ukrainian students: problems and solutions

281
1
Article(UKR)(.pdf)

The article outlines the recent changes in the educational system in Ukraine, stressing the importance of socialization of students and equipping them with learning skills. Quite often young people who leave higher educational institutions have to skills for further self-education and have low competitiveness at the labour market.

 1. Derzhavna natsionalna prohrama Osvita (Ukraina XXI stolittia). (1994). Kyiv: Raiduha [in Ukrainian]

 2. Deiaki aspekty formuvannia natsionalnoi kultury studentskoi molodi. (1997). Kyiv: IZMN [in Ukrainian]

 3. Fukuyama, F. (2003). Velikii Razryv. Moskva: OOO Izdatelstvo AST [in Russian]

 4. Tkachuk, V.I. (Ed.). (1991). Psikhologo-pedagogicheskie osnovy intensifikatsii uchebnogo protsessa: DGU imeni 300-letiya vossoedineniya Ukrainy s Rossiei. Dnepropetrovsk: Izdatelstvo DGU [in Russian]

 5. Dziuba, V.I. (1994). Sotsialno-pedahohichni osnovy formuvannia tsinnisnykh oriientatsii studentskoi molodi. Kyiv [in Ukrainian]

 6. Bazylevych, V.D. (Ed.). (1994). Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia Aktualni problemy formuvannia profesiinoi ta humanitarnoi kultury suchasnoho spetsialista. Kyiv [in Ukrainian]

 7. Deiaki aspekty formuvannia natsionalnoi kultury studentskoi molodi. (1997). Kyiv: IZMN [in Ukrainian]

 8. Semychenko, V.A. (Ed.). (2001). Teoretychni ta metodychni osnovy profesiinoho samovykhovannia studentiv vuzu: navchalno-metodychnyi posibnyk. Tsentralnyi instytut pisliadyplomnoi pedahohichnoi osvity. Khmelnytskyi: KhHPI [in Ukrainian]

 9. Hrach, L. (1995). Usvidomlennia vlasnoi nepotribnosti. Holos Ukrainy [in Ukrainian]

 10. Mudrik, A.V. (1997). Vvedenie v sotsialnuyu pedagogiku. Moskva: Institut prakticheskoi psikhologii [in Russian]

 11. Romanova, N.F. (2004). Rol studentskykh sotsialnykh sluzhb u vyrishenni sotsialnykh problem v studentskomu seredovyshchi. Ukrainskyi sotsium, 1, 3, 32-37 [in Ukrainian]

Full text