Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Role of military education in the reproduction of the socio-professional potential of servicemen

363
1
Article(UKR)(.pdf)

The social aspects of military education are considered. The author discusses the maintenance of the system of military education, surveys both the history of development of the military school and its modern condition, and presents the ways to use the social reserves of military education.

  1. Bourdien, P., Passeron, J.-C. (1977). Reproduction in Education: Society and Culture. London.

  2. Metodolohiia, teoriia ta praktyka sotsiolohichnoho analizu suchasnoho suspilstva. (2000–2007). Kharkiv: Vydavnychyi tsentr Kharkivskoho natsionalnoho universytetu im. V.N. Karazina [in Ukrainian

  3. Humanitarnyi visnyk Zbroinykh syl Ukrainy. (2005, 2006). Kyiv: MO Ukrainy [in Ukrainian]

  4. Kalahin, Yu.A. (2007). Sotsialno-profesiinyi potentsial viiskovosluzhbovtsiv. Kharkiv: KhUPS [in Ukrainian]

  5. Bila knyha 2005. Oboronna polityka Ukrainy Ministerstvo oborony Ukrainy. (2006). Kyiv: MO Ukrainy [in Ukrainian]

  6. Vidkrytyi lyst kerivnytstvu derzhavy shchodo nezadovilnoho vyrishennia sotsialnykh problem viiskovosluzhbovtsiv ta osib, zvilnenykh z viiskovoi sluzhby. (2007). Kyiv: Upravlinnia Pres-sluzhby Ministerstva oborony Ukrainy [in Ukrainian]

Full text