Institutionalization of rehabilitation services for persons who were subjected to violence in a family

346
2
Article(UKR)(.pdf)

The author analyzes the institutionalization of rehabilitation services for persons, who were subjected to violence in a family, on the state’s level, describes the system of institutions granting the rehabilitation services to the indicated group of clients on the national and regional levels, and considers their interaction and specific features of the activity of separate agencies.

  1. Hrabska, I. (1998). Nasylstvo u podruzhnikh stosunkakh: zarubizhnyi dosvid doslidzhen ta konsultuvannia. Praktychna psykholohiia ta sotsialna robota, 9, 20-23 [in Ukrainian]

  2. Zakon Ukrainy Pro poperedzhennia nasylstva v simi vid 15.11.2001. 2789-III. URL: http://zakon1.rada.gov.ua. Zaholovok z ekranu [in Ukrainian]

  3. Semyhina, T.V., Romanova, N.F., Husak, N.Ye., Shcherbyna, V.L. (2007). Monitorynh yakosti posluh, shcho nadaiutsia poterpilym vid nasylstva, i efektyvnosti realizatsii Zakonu Ukrainy Pro poperedzhennia nasylstva v simi. Kyiv: Derzhavnyi instytut rozvytku simi ta molodi [in Ukrainian]

  4. Nechyporenko, L. Pidpilna viina, de naiposhyrenisha zbroia – kulak. Kyiv: Departament zviazkiv z hromadskistiu MVS Ukrainy. URL: http://mvsinfo.gov.ua/events/2007/03/290307_4.html [in Ukrainian]

  5. Onyshko, Yu.V. (2001). Nasylstvo v simi: stan ta problemy. Pedahohika tolerantnosti, 3-4 (17-18), 49 [in Ukrainian]

  6. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy Pro zatverdzhennia Typovoho polozhennia pro tsentr sotsialno-psykholohichnoi dopomohy vid 12.05.2004. 608. URL: http://zakon1.rada.gov.ua. Zaholovok z ekranu [in Ukrainian]

  7. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy Pro konsultatyvno-doradchi orhany z pytan simi, hendernoi rivnosti, demohrafichnoho rozvytku ta protydii torhivli liudmy vid 5.09.2007. 1087 . URL: http://zakon1.rada.gov.ua. Zaholovok z ekranu [in Ukrainian]

  8. Savchuk, O.M. (2003). Stratehii roboty zi spivzalezhnymy zhinkamy, yaki zaznaiut nasylstva v simi. Praktychna psykholohiia ta sotsialna robota, 4, 51-60 [in Ukrainian]

Full text