Peculiarities of the life style of persons with particular demands

405
2
Article(UKR)(.pdf)

The specificity of the life style of persons with particular demands (disability) is analyzed. The conclusions are based on the results of interviews with members of families, where a child-invalid is brought up, and with student-invalids.

  1. Shiuts, A., Lukman, T. (2004). Struktury zhyttiesvitu. Kyiv: Ukrainskyi tsentr dukhovnoi kultury [in Ukrainian]

  2. Shvalb, Yu. (2003). Psykholohichni kryterii vyznachennia styliu zhyttia. Sotsialna psykholohiia, 2, 25-29 [in Ukrainian]

  3. Panina, N.V. (2001). Molodezh Ukrainy: struktura tsennostei, sotsialnoe samochuvstvie i moralno psikhologicheskoe sostoyanie v usloviyakh totalnoi anomii. Sotsiologiya: teoriya, metody, marketing – Sociology: theory, methods, marketing, 1, 5-26 [in Russian]

  4. Krasnov, R. (1998–1999). Ponyatie stilya zhizni v sotsiologii kultury. Tseli, zadachi i teoreticheskie osnovy issledovaniya reklamy, potrebitelskogo povedeniya i stilei zhizni. In Reklama, potreblenie i stili zhizni studentov (pp. 27-28) [in Russian]

  5. Zdravomyslov, A.G. (1986). Potrebnosti. Interesy. Tsennosti. Moskva: Politizdat [in Russian]

  6. Burde, P. (1998). Struktura, gabitus, praktika. Zhurnal sotsiologii i sotsialnoi antropologii, 2 [in Russian]

  7. Veber, M. (1994). Osnovnye ponyatiya stratifikatsii. Sotsiologicheskie issledovaniya, 5 [in Russian]

Full text