Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Conceptual approaches to the analysis of phenomenon of human traffic as a kind of illegal migration in Ukraine

352
2
Article(UKR)(.pdf)

The approaches to the consideration of the human traffic problem are analyzed. Factors and new tendencies in existence of human traffic are defined. Data of proper sociological research confirm the degree of actuality of problem of human traffic and the state of knowledge concerning this problem of Lvov youth.

  1. Karpachova, N.I. (2003). Stan dotrymannia ta zakhystu prav hromadian Ukrainy za kordonom. Kyiv: Ombudsman Ukrainy [in Ukrainian]

  2. Konventsiia OON proty transnatsionalnoi orhanizovanoi zlochynnosti. (2002). Kyiv [in Ukrainian]

  3. Levchenko, K.B. (2000). Torhivlia liudmy ta torhivlia zhinkamy: problemy formuvannia terminolohii suchasnykh dokumentiv. Visnyk KhUVS, 11, 127-136. Kharkiv [in Ukrainian]

  4. Lyzohub, Ya.H. (2003). Kryminalna vidpovidalnist za torhivliu liudmy abo inshu nezakonnu uhodu shchodo peredachi liudyny. Luhansk [in Ukrainian]

  5. Kyrian, T.M., Varetska, O.M., Levchenko, K.B. ta in. (2003). Proekt zvitu pro rezultaty doslidzhennia Torhivlia liudmy z Ukrainy z metoiu trudovoi i seksualnoi ekspluatatsii. Kyiv: MBP [in Ukrainian]

Full text