Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Interaction of the authorities and NGOs as an indispensable factor of civil society formation in Ukraine

385
1
Article(UKR)(.pdf)

In the article the problem of interaction of the authorities and NGOs as an indispensable factor of civil society formation in Ukraine is raised. At the same time the author conducts research of the methodological position, taking into account that the notion of “civil society” characterizes a quality state of society as a whole in terms of its self-organization, the degree of democracy development, realization of rights and freedoms of the person as a citizen.

 1. Golovenko, V.A. (2006). Public society as an important factor of political and economic processes in Ukraine. Ukr. socìumUkrainskyi Sotsium, 5 (16), 80-93 [in Ukrainian]

 2. Kresina, I. (2005). Do pytannia pro vyznachennia poniattia hromadianskoho suspilstva i ukrainskoi revoliutsii 2004 roku. Politychnyi Menedzhment, 6 (15), 3-6 [in Ukrainian]

 3. Slovnyk terminiv za tematykoiu hromadianske suspilstvo. (2009). In Hromadianske suspilstvo i vlada. Kyiv. URL: http://civic.kmu.gov.ua/ecsor/control/uk/index [in Ukrainian]

 4. Kontseptsiya razvitiya grazhdanskogo obshchestva v Respublike Kazakhstan na 2006–2011 gody. (2005). URL: http://www.icnl.org/programs/location/nis/Resources/Concept%202006-2011.doc [in Russian]

 5. Kravchenko, A.I. (2006). Obshchestvo: statika i dinamika. Moskva: Akademicheskii [in Russian]

 6. Dobrenkov, V.I., Kravchenko, A. (2004). Fundamentalnaya sotsiologiya. In Sotsialnaya struktura. Moskva: INFRA-M [in Russian]

 7. Gritsanov, A.A., Abushenko, V.L., Evelkin, G.M., Sokolova, G.N., Tereshchenko, O.V. (2003). Sotsiologiya. Minsk: Knizhnyi Dom [in Russian]

 8. Horbatenko, V.P.,  Shemshuchenko, Yu.S., Babkin, V.D. Politolohichnyi entsyklopedychnyi slovnyk. (2004). Kyiv: Geneza [in Ukranian]

 9. Rekomendatsiya CM/Rec(2007)14 Komiteta Ministrov gosudarstv-chlenov o pravovom statuse nepravitelstvennykh organizatsii v Evrope. URL: http://ngocongress.kiev.ua/images/recommendations_ru.pdf [in Russian]

 10. Tretii sektor: khto ye orhanizatsiiamy hromadianskoho suspilstva v Ukraini. (2009). Hromadianske suspilstvo, 2 (9), 16-19 [in Ukrainian]

 11. Ruban, Yu.H. (Ed.). (2008). Ukraina v 2008 rotsi: shchorichni otsinky suspilno-politychnoho ta sotsialno-ekonomichnoho rozvytku. NISD [in Ukrainian]

 12. Vykonannia planu zakhodiv z realizatsii u 2008 rotsi Kontseptsii spryiannia orhanamy vykonavchoi vlady rozvytku hromadianskoho suspilstva. (2009). In Hromadianske suspilstvo i vlada. Kyiv URL: http//civic.kmu.gov.ua/civic/control/uk/publish/article?ShowHidden=1&art_id=102634&cat_id=82419 [in Ukrainian]

 13. Rol struktur grazhdanskogo obshchestva v dialoge Rossiya–EC. Sait Rossotrudnichestvo: Federalnoe agentstvo po delam Sodruzhestva Nezavisimykh Gosudarstv, sootechestvennikov, prozhivayuchikh za rubezhom, i po mezhdunarodnomu gummanitarnomu sotrudnichestvu. URL: http://www.rusintercenter.ru/?lang=ru&text=16 [in Russian]

 14. Doklad Komiteta po nepravitelstvennym organizatsiyam o rabote ego ocherednoi sessii 2007 goda: Ekonomicheskii i Sotsialnyi Sovet OON. URL: http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/NO7/244/78/PDF/N0724478.Pdf [in Russian]

 15. OON i grazhdanskoe obshchestve. Ofitsialnyi sait OON. URL: http://www.un.org/ru/civilsociety/ [in Russian]

 16. Obzor sotrudnichestva Vsemirnogo banka s grazhdanskim obshchestvom. URL: http://wbln0018.worldbank.org/ECA/Rus.nsf/ECADocbyUnidBE7373 [in Russian]

 17. Poyasnitelnaya zapiska k osnovopolagayushchim printsipam statusa nepravitelstvennykh organizatsii v Evrope. URL: http://www.In.mid.ru/nsnpo.nsf/5b338ac59d39b715c32571070037609f6f61 [in Russian]

 18. O sostoyanii grazhdanskogo obshchestva v Rossiiskoi Federatsii. (2006). Moskva: Obshchestvennaya palata Rossiiskoi Federatsii [in Russian]

 19. Nepravitelstvennye organizatsii. Ofitsialnyi sait Prezidenta Respubliki Kazakhstan. URL: http://www.akorda.Kz/www/www_akorda_kz.nsf/sections?OpenForm&id_doc=1FAF925742420565462572340019E82A&lang=ru&L1=L1&L2=L1-5 [in Russian]

 20. Priglashenie k vyrazheniyu zainteresovannosti v Forume grazhdanskogo obshchestva v ramkakh Vostochnogo partnerstva. URL: http://ec.europa.eu/external_relations/eastern/civil_society/docs/invite_ru.pdf [in Russian]

 21. Goretskii, D., Yurov, A. Cosmos civilis ili Grazhdanskie gruppy i grazhdanskie organizatsii. URL: htth://dvizh.org/2009/06/17/1574 [in Russian]

 22. Khabermas, Yu. (2000). Moralnoe soznanie i kommunikativnoe deistvie. Sankt-Peterbburg: Nauka [in Russian]

 23. Popov, I. (Ed.). (2006). Uchast hromadian u pryiniatti derzhavnykh rishen. Kyiv: Ukrainskyi Nezalezhnyi Tsentr politychnykh Doslidzhen [in Ukrainian]

 24. Ukaz Prezidenta Respubliki Kazakhstan O kontseptsii razvitiya grazhdanskogo obshchestva v Respublike Kazakhstan na 2006–2011 gody. (2005). URL: http:www.icnl.org/programs/location/nis/resources/Concept%202006-2011.doc [in Russian]

 25. Sravnitelnyi analiz evropeiskoi politiki i praktiki v oblasti sotrudnichestva mezhdu gosudarstvom i NPO. URL: http://www.csr.ru/_upload/editor_files/File0100.doc [in Russian]

 26. Latsyba, M., Vinnikov, O., Sidielnik, L., Ukrainskyi, D. (2008). Zaluchennia orhanizatsii hromadianskoho suspilstva do nadannia sotsialnykh posluh v Ukraini. Priorytety rozvytku hromadianskoho suspilstva Ukrainy. Kyiv: Ukrainskyi Nezalezhnyi Tsentr politychnykh Doslidzhen [in Ukrainian]

 27. Doklad o sostoyanii grazhdanskogo obshchestva v Rossiiskoi Federatsii. (2007). Moskva: Obshchestvennaya palata Rossiiskoi Federatsii [in Russian]

Full text