Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Introduction of proportional elective system with “flexible” list: the verge of necessity and possibility

385
1
Article(UKR)(.pdf)

In the article, on the basis of retrospective analysis of the results of parliamentary elections in 2006 and in 2007, author’s vision of the consequences of the proportional electoral system with a “flexible” list of leading political forces in Ukraine is set out. The proposals for non-use of T. Cheir quota for the distribution of the mandates among the lists and the provision of certain incentives for political parties to mitigate their losses in case of use of the electoral system are formulated.

 1. Bilous, A. (1992). Vyborcha systema Ukrainy: problemy i perspektyvy vyboru. Politoloh, Chytannia, 2, 46-52 [in Ukrainian]

 2. Bilous, A. (1993). Vyborchi systemy: svitovyi dosvid na ukrainskomu grunti. Trybuna, 8-9, 22-28 [in Ukrainian]

 3. Bilous, A. (2001). Proportsiini vybory v Ukraini: iliuzii chy realnist. Nova polityka, 1, 2-5 [in Ukrainian]

 4. Vybory narodnykh deputativ Ukrainy 26 bereznia 2006 roku: vidomosti pro pidrakhunok holosiv vybortsiv v mezhakh rehioniv Ukrainy. (2006). Kyiv. URL: http://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2006/W6P001 [in Ukrainian]

 5. Doslidzhennia naibilsh poshyrenykh u sviti proportsiinykh vyborchykh system i perspektyv yikh zaprovadzhennia u natsionalne derzhavotvorennia ta pravo tvorennia. (2007). Kyiv: NISD. URL: http://www.niss.gov.ua/book/Harkiv/index.htm [in Ukrainian]

 6. Zaprovadzhennia vidkrytykh spyskiv na vyborakh narodnykh deputativ pryzvede do novoi yakosti ukrainskoi polityky. (2009). Kyiv. URL: //http://www.cvu.org.ua/files/doc1237470190reliz-CVU-19%2003%2009-print.doc  [in Ukrainian]

 7. Konotoptsev, O. (2005). Partiino-proportsiina vyborcha systema: dotsilnist i svoiechasnist. Aspekty samovriaduvannia, 6 (32), 1-6 [in Ukrainian]

 8. Kostiukevych, L.V. (2008). Proportsiina vyborcha systema v Ukraini. Kyiv. URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ppp/2008_8/06%20-%20Kostiukevitch.htm [in Ukrainian]

 9. Mazur, O. (2001). Vyborcha systema Ukrainy: u poshukakh optymalnoho variantu. Nova polityka, 1, 6 [in Ukrainian]

 10. Matviienko, A. (2008). Postup nemozhlyvyi bez zminy vyborchoho zakonodavstva. Narodnyi deputat, 12, 26-27 [in Ukrainian]

 11. Melnychenko, V. (1997). Vyborchi systemy u svitovii politychnii praktytsi. Viche, 3, 74-88 [in Ukrainian]

 12. Pankevych, R. (2002). Problemy typolohii vyborchykh system. Visnyk Lvivskoho Universytetu, 4, 189-194 [in Ukrainian]

 13. Pozacherhovi vybory narodnykh deputativ Ukrainy 30 veresnia 2007 roku. (2007). Kyiv. URL: http://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2007/w6p001 [in Ukrainian]

 14. Zakon Ukrainy vid 25 berezny 2004 r. nomer 1665-IV Pro vybory narodnykh deputativ Ukrainy. (2004). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 27-28, 366 [in Ukrainian]

 15. Rybachuk, M., Raikovskyi, B. (2009). Analiz kontseptsii suchasnykh modelei vyborchykh system. Politychnyi Menedzhment, 3, 46-59 [in Ukrainian]

 16. Romaniuk, A., Shveda, Yu. (2005). Partii ta elektoralna polityka. Lviv: TsPD Astroliabiia [in Ukrainian]

 17. Romaniuk, O. (2009). Vyborchi systemy postkomunistychnykh krain. URL: http://www.politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=1&n=74&c=1751 [in Ukrainian]

 18. Stavniichuk, M. (2009). Zakryta vyborcha systema vycherpala sebe. Dzerkalo tyzhnia [in Ukrainian]

 19. Telipko, V. (2009). Optymalna vyborcha systema u ploshchyni poshuku. Viche, 3, 4-8 [in Ukrainian]

 20. Filenko, V. (2008). Seriozna politychna syla maie buty hotovoiu do vyboriv zavzhdy. Narodnyi deputat, 12, 24-25 [in Ukrainian]

 21. Shliakhy vdoskonalennia vyborchoi systemy Ukrainy. (2009). URL: http://www.niss.gov.ua/Monitor/juni08/8.htm [in Ukrainian]

Full text