Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

State regulation of the process of establishment and development of cooperation in agricultural sector of the economy: domestic experience

345
1
Article(UKR)(.pdf)

This article presents the analysis of the historical experience of institutional cooperation between the state and cooperative forms of economic organization and evaluation of the effectiveness of instruments of the state influence on cooperation was made. As a result the practical recommendations on the state’s role in the revival of the cooperative movement in Ukraine in modern conditions were formulated.

 1. Baiier, M. (1917). Zemelna reforma i osnovy zemelnoi polityky na Ukraini. Kyiv: Drukarnia aktsionernoho tovarystva universytetu sv. Volodymyra [in Ukrainian]

 2. Batiuk, I. (1925). Silskohospodarska kooperatsiia na Ukraini. Kharkiv: Knyhospilka [in Ukrainian]

 3. Vlasov, M.E. (1925). Klassy i kooperatsiya v derevne SSSR. Moskva: Izdanie Tsentrosoyuza [in Russian]

 4. Horkina, L.P. (1994). Narysy z istorii politychnoi ekonomii v Ukraini (ostannia tretyna XIX – persha tretyna XX st.). Kyiv: Naukova Dumka [in Ukrainian]

 5. Deshko, Ye. (1927). Kooperatsiia na Ukraini. Kharkiv: Uriadova drukarnia im. Frunze [in Ukrainian]

 6. Karyshev, N.A. (1905). Iz literatury voprosa o krupnom i melkom selskom khozyaistve. Moskva [in Russian]

 7. Lysenko, L. (1960). Silske hospodarstvo Ukrainy. Biblioteka ukrainskoho pidpilnyka [in Ukrainian]

 8. Lytvytskyi, M. (1926). Suchasne stanovyshche silskohospodarskoi kooperatsii na Ukraini. In Ukrainska silskohospodarska kooperatsiia (pp. 73-130). Podiebrady [in Ukrainian]

 9. Litoshenko, L.N. (1995). Kooperatsiya, sotsializm i kapitalizm. Voprosy ekonomiki, 10, 132-144 [in Russian]

 10. Maslov, S. (1920). Krestyanskoe khozyaistvo. Ocherki ekonomiki melkogo zemledeliya. Moskva [in Russian]

 11. Mudryi, V. (1933). Lykholittia Ukrainy. Lviv: Nakladom ukrainskoho hromadskoho komitetu riatunku Ukrainy [in Ukrainian]

 12. Blok, R., Honcharenko, V.V., Ivanova, N.A. ta in. (2001). Silskohospodarski obsluhovuiuchi kooperatyvy. Kyiv: Urozhai [in Ukrainian]

 13. Stsiborskyi, M. (1939). Zemelne pytannia. Paryzh: Ukrainska knyharnia-nakladnia [in Ukrainian]

 14. Trudy Tsentralnogo Statisticheskogo Upravleniya. (1926). Moskva [in Russian]

 15. Derzhavnyi arkhiv Kyivskoi oblasti. F. R-989, 1, 25. Arkush, 58 [in Ukrainian]

 16. Derzhavnyi arkhiv Kyivskoi oblasti. F. R-290, 1, 369. Arkush, 123 [in Ukrainian]

Full text