Theoretical and methodological basis of sociogenic correlation phenomenon research

380
1
Article(UKR)(.pdf)

This article discusses the theoretical and methodological approaches to the research of sociogenic risks, social prerequisites and the main differences of the reasons of their rise and existence in post-Soviet societies and in the West.

 1. Yanitskii, O.N. (2003). Sotsiologiya riska. Moskva: Izdatelstvo LVS [in Russian]

 2. Gavrilov, K.A. (2007). O konstruirovanii ponyatiya risk v sotsiologii. Sotsiologiya, 4, 60-80 [in Russian]

 3. Zubkov, V.I. (1999). Risk kak predmet sotsiologicheskogo analiza. Socis – Sociological Studies, 4, 7 [in Russian]

 4. Buttel, F.H. (1987). New Directions in Environmental: Sociology. Annual Review of Sociology, 5, 481.

 5. Yanitskii, O.N. (1992). Ekologicheskoe dvizhenie i kontekst: stanovlenie grazhdanskogo obshchestva v posttotalitarnoi srede. Socis – Sociological Studies, 12, 19-26 [in Russian]

 6. Author’s comments. Definishn of man-made disaster. (2009). [in Russian]

 7. Yanitskii, O.N. (1999). Ekologicheskaya sotsiologiya kak risk-refleksiya. Socis – Sociological Studies, 7, 51 [in Russian]

 8. Rossiya: riski i opasnosti perekhodnogo obshchestva. (1998). Moskva [in Russian]

 9. Zaslavskaya, T.I. (1999). O nekotorykh metodologicheskikh voprosakh issledovaniya sovremennogo rossiiskogo obshchestva. Kuda idet Rossiya? Krizis institutsionalnykh sistem: vek, desyatiletie, god. Moskva [in Russian]

 10. Golovakha, E., Panina, N. (2001). Postsovetskaya deinstitutsionalizatsiya i stanovlenie novykh sotsialnykh institutov v Ukrainskom obshchestve. Sotsiologiya: teoriya, metody, marketing -Sociology: theory, methods, marketing, 4, 19 [in Russian]

 11. Yanitskii, O.N. (1996). Ekologicheskoe dvizhenie v Rossii. Moskva [in Russian]

 12. Beck, U. (1986). Die Risikogesellschaft. Frankfurt am Main.

 13. Khoruzhaya, T.A. (1998). Metody otsenki ekologicheskoi opasnosti. Moskva [in Russian]

 14. Golovakha, Ye. (2004). Sotsiolohichne znannia: spetsyfika, kryterii naukovosti i perspektyva rozvytku. Sotsiologiya: teoriya, metody, marketing – Sociology: theory, methods, marketing, 1, 12 [in Ukrainian]

 15. Stepanenko, V. (2000). Sotsiolohichna kontseptsiia hromadianskoho suspilstva v postradianskomu konteksti. Sotsiologiya: teoriya, metody, marketing – Sociology: theory, methods, marketing, 3, 18 [in Ukrainian]

 16. Luhmann, N. (1993). Risk: A Sociological Theory. New York: Walter de Gruyter, Inc.

 17. Kheizinga, I. (1992). Homo Ludens. V teni zavtrashnego dnya. Moskva: Progress [in Russian]

 18. Golovakha, E. (1996). Transformiruyushcheesya obshchestvo. Opyt sotsiologicheskogo monitoringa v Ukraine. Kiev: Institut sotsiologii NAN Ukrainy [in Russian]

 19. Stehnii, O. (2000). Ryzyk-refleksiia ekolohichnoi problematyky. In Antropotsentryzm i vitalizm (pp. 264-272). Lutsk: Nadstyria [in Ukrainian]

 20. Stehnii, O. (1995). Ukraina pered vyborom: tekhnokratyzm chy harmoniia z pryrodoiu. Viche, 1, 86-93 [in Ukrainian]

 21. Stehnii, O. (1995). Komunikatsiina systema za ekstremalnykh umov tekhnohennoho pokhodzhennia. Politoloh. Chytannia, 3, 22-36 [in Ukrainian]

 22. Otsinka dostupu do informatsii, uchasti u pryiniatti rishen ta pravosuddia v Ukraini provedeni u 2004 ta 2006 roky. (2006). Kyiv [in Ukrainian]

 23. Golovakha, E. (2006). Transformyruiushcheesia obshchestvo. In Otsinka dostupu do informatsii, uchasti u pryiniatti rishen ta pravosuddia v Ukraini provedeni u 2004 ta 2006 roky (pp. 17-20). Kyiv [in Russian]

 24. Short, J.F. (1984). The Social Fabric of Risk: Towards the Social Transformation of Risk Analysis. American Sociological Review, 49, 715-716.

 25. Douglas, M., Wildavsky, A. (1982). Risk and Culture. Assay on the Selection of Technological and Environmental Dangers. Berkeley and Los Angeles: University of California Press.

 26. Yanitskii, O.N. Sotsiologiya riska [in Russian]

 27. Ryvkina, R.V. (2001). Drama vremeni. Moskva: Delo [in Russian]

 28. Klyamkin, I.M., Timofeev, L.M. (2000). Tenevaya Rossiya. Moskva: RGGU [in Russian]

 29. Levada, Yu. (2000). Ot mnenii k ponimaniyu. Moskva: Moskovskaya Shkola Politicheskikh Issledovanii [in Russian]

 30. Tarrow, S. (1988). Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics. Cambridge: Cambridge University Press.

Full text