Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Analysis of methodological approaches for the determination of poverty and wealth

354
3
Article(UKR)(.pdf)

The article deals with different foreign and domestic methods of measuring poverty. The specific approaches for the determination of wealth are proposed.

  1. Hladun, O. (1998). Metodolohichni pidkhody do vyznachennia kryteriiv bidnosti i zaprovadzhennia monitorynhu bidnosti v Ukraini. Statystyka Ukrainy, 2, 14-18 [in Ukrainian]

  2. Kharchenko, N. (1996). Bidnist v Ukraini: kharakterystyka ta kryterii vydilennia. Ukraina: aspekty pratsi, 7-8, 46-50 [in Ukrainian]

  3. Davydova, N.M. (2003). Deprivatsionnyi podkhod v otsenkakh bednosti. Sotsiologicheskie issledovaniya, 6, 88-96 [in Russian]

  4. Samuelson, P., Nordkhauz, V. (1997). Ekonomika. Moskva: Izdatelstvo Binoli [in Russian]

  5. Mandybura, V. (1996). Metodolohichni problemy vyznachennia kryteriiv dyferentsiatsii naselennia za rivnem spozhyvannia. Ukraina: aspekty pratsi, 7-8, 35-45 [in Ukrainian]

  6. Gordon, L.A. (1994). Chetyre roda bednosti v sovremennoi Rossii. Sotsiologicheskii zhurnal, 4, 18-35 [in Russian]

  7. Ravallion, M. (1993). Poverty Comparisons: A guide to Concepts and Methods. Living Standards Measurement Study Working Paper. LSMS Working Paper, 88, Washington, D.C., World Bank.

  8. Pro zatverdzhennia Metodyky kompleksnoi otsinky bidnosti: nakaz nomer 171/238/100/149/2nd vid 05.04.2002 r. Kyiv: Ministerstvo pratsi ta sotsialnoi polityky Ukrainy [in Ukrainian]

  9. Raitsin, V.Ya. (1987). Modeli planirovaniya urovnya zhizni. Moskva: Ekonomika [in Russian]

Full text