Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Contact layering with financial situation and income inquality with attitudes of Ukraine to the enterprise

152
2
Article(UKR)(.pdf)

The features of influence of stratification processes in financial position, income inequality to the Ukrainian population attitudes of Ukraine to the business sphere. The entrepreneurial potential of the Ukrainian society, and the level of readiness of the economically active population for the business depending on the level of welfare and financial position was analyzed.

 1. Freinkman, L. (2008). Rossiya v 2007 godu: riski zamedleniya ekonomicheskogo rosta na fone sokhranyayushcheisya institutsionalnoi stagnatsii. Voprosy ekonomiki, 4, 75-93 [in Russian]

 2. Dyba, M., Komiakov, O. (2000). Ekonomichna polityka derzhavy yak mekhanizm uzhodzhennia suspilnykh interesiv. Ekonomist, 1, 92-95 [in Ukrainian]

 3. Vatamaniuk, Z.H. (Ed.) (2005). Instytutsiini zasady formuvannia ekonomichnoi systemy Ukrainy. Lviv: Novyi svit – 2000 [in Ukrainian]

 4. Nort, D. (2000). Instytutsii, instytutsiina zmina ta funktsionuvannia ekonomiky. Kyiv: Osnovy [in Ukrainian]

 5. Ivashchenko, O. (2003). Novyi instytutsionalizm v ekonomichnii sotsiolohii: teoretychni pidvalyny doslidnytskykh mozhlyvostei. Sotsiolohiia: teoriia, metody, marketynh, 1, 60-70 [in Ukrainian]

 6. Matvieiev, S.O., Liasota, L.I. (2006). Ekonomichna sotsiolohiia. Sumy: VTD Universytetska knyha [in Ukrainian]

 7. Chernetskyi, Yu. (2006). Kontseptualni napratsiuvannia novoi ekonomichnoi sotsiolohii. Sotsiolohiia: teoriia, metody, marketynh, 1, 51-62 [in Ukrainian]

 8. Kozyreva, P.M., Gerasimova, S.B., Kiseleva, I.P., Nizamova, A.E. (2002). Evolyutsiya sotsialnogo samochuvstviya rossiyan i osobennosti sotsialno-ekonomicheskoi adaptatsii (1994-2001 gg.). In  L.M. Drobizhevoi (Ed.), Rossiya reformiruyushchayasya. Moskva: Academia [in Russian]

 9. Bondarenko, N. (2006). Osobennosti adaptatsii bednykh i sostoyatelnykh semei. Vestnik obshchestvennogo mneniya, 1, (81), 54 [in Russian]

 10. Predprinimatelskii potentsial naseleniya Rossii: po rezultatam Global Entrepreneurship Monitor. (2007). Ekonomicheskaya sotsiologiya, 8, 2 [in Russian]

 11. Rakhmanov, O.A. (2006). Normatyvna samorehuliatsiia ta sotsialna efektyvnist pidpryiemnytstva kriz pryzmu masovoi svidomosti: kroskulturnyi analiz. Ukr. socìum – Ukrainian Society, 6 (17), 46-54 [in Ukrainian]

Full text