Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Technologies of socio-professional potential level raise of military servicemen in modern Ukraine

340
3
Article(UKR)(.pdf)

The article reviews the results of long-term research conducted in Kharkov University of Air Force after Ivan Kozhedub. The author defines social and professional potential, describes the basic types of personality of soldier, gives results of sociological study to detect the most common type of personality of soldier, and reveals peculiarities of optimization of management of the process of forming and development of social and professional potential of soldier in the modern army of Ukraine.

  1. Dzoban, O.P., Samoilov, O.I., Krylenko, I.M. (2002). Sotsializatsiia liudyny v protsesi viiskovoi sluzhby. Kharkiv: KhHITV im. Verkhovnoi Rady [in Ukrainian]

  2. Panfilov, O.Iu. (2007). Zberezhennia homeostazu suspilstva v umovakh systemnykh transformatsii: sylovyi aspekt. Kharkiv: Maidan [in Ukrainian]

  3. Trebin, M.P. (2004). Armiia ta Suspilstvo: sotsialno-filosofskyi analiz vzaiemodii v umovakh transformatsii. Kharkiv: Vydavnychyi Dim INZhEK [in Ukrainian]

  4. Chornyi, V.S. (1996). Spetsyfika viiskovoho budivnytstva v Ukraini na tli istorychnoho dosvidu novykh nezalezhnykh derzhav. Rozbudova derzhavy, 4, 16-19 [in Ukrainian]

  5. Afonin, E.A. (1994). Stanovlennia Zbroinykh syl Ukrainy: sotsialni ta sotsialnopsykholohichni problemy. Kyiv: Interhrafik [in Ukrainian]

  6. Kalahin, Yu.A. (2008). Viiskova sluzhba za kontraktom: sotsialnyi vymir. Kharkiv: KhUPS [in Ukrainian]

  7. Kalagin, Yu.A. (2008). Sotsialno-professionalnyi potentsial voennosluzhashchego: utochnenie ponyatiya. In Metodolohiia, teoriia ta praktyka sotsiolohichnoho analizu suchasnoho suspilstva (pp. 188-192). Kharkiv: Vydavnychyi tsentr Kharkivskoho natsionalnoho univesytetu im. V.N. Karazina [in Russian]

  8. Dub, E.P., Kyslyi, V.D., Pasichnyk, V.I., Shyrobokov, Yu.M. (2006). Samovdoskonalennia maibutnoho ofitsera ta metodyka yoho zdiisnennia. Kharkiv: KhUPS [in Ukrainian]

Full text