Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Dynamics of health and recreational practices of Ukrainian citizens during the years of market reforms

313
1
Article(UKR)(.pdf)

The article analyzes the dynamics of health and recreational practices of Ukrainian citizensduring the years of market reforms on the basis of data of long term sociological monitoring of socialchanges in Ukrainian society, conducted by the Institute of Sociology of NAS of Ukraine and theEuropean monitoring project “European Social Research.”

Analysis of empirical data demonstratesunsatisfactory state of health care system in Ukraine and poor level of populations’ health. This is aserious threat to the future development of Ukrainian society and to the quality of human potential.

 1. Pod predsedatelstvom Prezidenta sostoyalos zasedanie Obshchestvennogo gumanitarnogo soveta. URL: http://www.president.gov.ua/ru/news/18302.h [in Russian]

 2. Mirovaya statistika zdravookhraneniya 2010 god. (2010). Vsemirnaya organizatsiya zdravookhraneniya. URL: http://www.who.int/whosis/whostat/RU_WHS10_Full.pdf [in Russian]

 3. Health. URL: http://www.podrobnosti.ua/print/health/2008/03/28/508939.html

 4. Geography. URL: http://www.prb.org/Datafinder/Geography/Summary.aspx?region=204&region_type=2

 5. Uroven zabolevaemosti tuberkulezom v Ukraine umenshaetsya, no vse eshche ostaetsya epidemiei. URL: http://rus.newsru.ua/ukraine/24mar2010/moz.html [in Russian]

 6. Zdorovyi obraz zhizni. Chto eto takoe? In Azbuka zdorovogo obraza zhizni. URL: http://zozh.org/80-chto-takoe-zozh/ [in Russian]

 7. Golovakha, Ye., Gorbachyk, A. (2010). Tendentsii sotsialnykh zmin v Ukraini ta Yevropi. Kyiv [in Ukrainian]

 8. Vorona, V., Shulha, M. (Eds.). (2005). Ukrainske suspilstvo 1994–2005. In Dynamika sotsialnykh zmin. Kyiv [in Ukrainian]

 9. Cherenko, L.M. (Ed.). (2006). Riven zhyttia naselennia Ukrainy. NAN Ukrainy, Instytut demohrafii ta sotsialnykh doslidzhen, Derzhavnyi komitet statystyky Ukrainy. Kyiv: Konsultant [in Ukrainian]

 10. Sotsialni indykatory rivnia zhyttia naselennia. (2009). Kyiv [in Ukrainian]

 11. Bakirov, V.S., Nikolaievskyi, V.N., Kizilov, O.I. ta in. (2008). Yakist zhyttia naselennia postradianskykh krain u sotsiolohichnomu vymiri. Kharkiv: KhNU im. V.N. Karazina [in Ukrainian]

Full text