Global informatization and autonomy of workers engaged in mental work in Ukraine

264
2
Article(UKR)(.pdf)

The paper deals with hypothesis for probable socio-economic, professional-educational, information-technological and personal-innovational preconditions of employee’s autonomy in Ukraine under global informatization.

This hypothesis correctness is confirmed to a considerable extent by its empirical testing with the use of the model of multiple linear regression. It is established that socio-economic predetermining of employees’ autonomy prevails in the contemporary Ukrainian society.

  1. Kastels, M. (2007). Internet-galaktyka. Mirkuvannja shhodo Internetu, biznesu i suspilstva. Kyiv: Vakler [in Ukrainian]

  2. Markuze, G. (1994). Odnomernyj chelovek. Issledovanie ideologii Razvitogo Industrial’nogo Obwestva. Moscow: REFL-book [in Russian]

  3. Merton, R. (2006). Social’naja teorija i social’naja struktura. Moscow: AST [in Russian]

  4. Hmelko, V.Je. (Ed.). (2007). Socialni struktury ta osobystist: doslidzhennja Melvina L. Kona i jogo spivrobitnykiv. Kyiv: Kyjevo-Mogyljanska akademija [in Ukrainian]

  5. Podmarkov, V. (2001). Problema efektyvnogo pracivnyka. Sociologija: teorija, metody, marketyng, 1, 173-174 [in Ukrainian]

  6. Reznik, V. (2012). Chynnyky avtonomii pracivnyka za umov globalnoi informatyzacii: teoretychni ujavlennja ta ukrainski realii. Sociologija: teorija, metody, marketyng, 2, 9-34 [in Ukrainian]

  7. Hmelko, V. (2003). Makrosocialni zminy v ukrainskomu suspilstvi za roky nezalezhnosti. Sociologija: teorija, metody, marketyng, 1, 5-23 [in Ukrainian]

  8. Rudnycka, T. (2004). Internetyzacija jak pochatkovyj etap vhodzhennja Ukrainy u svitovu spilnotu, shho globalizujetsja: pozytyvy j ryzyky. Sociologija: teorija, metody, marketyng, 1, 73-88 [in Ukrainian]

Full text