Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Analysis of reasons resulting in commercial sexual exploitation of children (CSEC)

402
1
Article(UKR)(.pdf)

The given article keeps on shedding light on the problem of commercial sexual exploitation of children (see issues number2–3(7–8) – pp. 79–87, 2005). The CSEC reasons are discovered and a little research excursus of given social problem is proposed. The article also contains examples of efficient resistance to CSEC and describes CSEC prevention methods.

 1. Voprosy i otvety o kommercheskoi seksualnoi ekspluatatsii detei. (2001). In Informatsionnyi buklet ECPAT International. Tailand: ECPAT [in Russian]

 2. Kelly, L. (2002). VIP Guide. Vision, innovation and professionalism in policing violence against women and children. Strasburg: Council of Europe Publishing.

 3. Zapobihannia torhivli liudmy. (2004). Kyiv: Milenium [in Ukrainian]

 4. Ivanenko, V.O. (2004). Torhivlia zhinkamy ta ditmy. Kyiv: Ataka [in Ukrainian]

 5. Levchenko, K.B. (2001). Prava zhinok. Kharkiv: Vydavnytstvo Natsionalnoho universytetu vnutrishnikh sprav [in Ukrainian]

 6. Levchenko, K.B. (2003). Henderna polityka v Ukraini. Kharkiv: Vydavnytstvo Natsionalnoho universytetu vnutrishnikh sprav [in Ukrainian]

 7. Berardi, D., Halustian, Yu., Novytska, V., Petrochko, Zh., Shved, O. (2003). Urazlyvist ditei shchodo komertsiinoi seksualnoi ekspluatatsii v Ukraini. Kyiv: Ukrainskyi instytut sotsialnykh doslidzhen [in Ukrainian]

 8. Seks-biznes v Ukraini. (2001). UNAIDS, Ukrainskyi instytut sotsialnykh doslidzhen. Kyiv: UISD [in Ukrainian]

 9. Tyuryukanova, E., Rusakova, M., Shakina, V. (2003). Analiz situatsii v oblasti KSED v Rossii. Moskva: Mezhdunarodnaya organizatsiya EKPAT [in Russian]

 10. Detskaya pornografiya v Ukraine. Novye podrobnosti skandala. (2005). MIGnews.com.ua. URL: http://news.uah.info/index.php?id=30548 [in Russian]

 11. Dilani, S., Koteril, K. (2001). Psikhologichna reabilitatsiya ditei, yaki zaznaly komertsiinoi seksualnoi ekspluatatsii. Tailand: EKPAT [in Russian]

 12. Konventsiia OON pro prava dytyny. (2003). Kyiv: YuNISEF [in Ukrainian]

 13. Problem of violence against children in Tajikistan. (2004). UNICEF. Dushanbe: UNICEF.

Full text