Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

The phenomenon of responsibility in the system of family external and internal relations

436
1
Article(UKR)(.pdf)

The article is devoted to the analysis of the responsibility phenomenon existing in the system of internal and external relations in a modern Ukrainian family. The article shows that every modern family in Ukraine faces problems on addressing sociopsychological issues referring to a deliberate and responsi ble selection of methods and forms of matrimonial relations. The satisfac tion level of matrimonial relations will serve as an indicator of successful or unsuccessful functioning of the family system.

 1. Druzhinin, V.N. (1996). Psikhologiya semi. Moskva: KSP [in Russian]

 2. Hornostai, P.P., Tytarenko, T.M. (Eds.). (2001). Psykholohiia osobystosti. Kyiv: Ruta [in Ukrainian]

 3. Shynkaruk, V.I. (Ed.). (1986). Filosofskyi slovnyk. Kyiv: Holovnyi redaktor URE [in Ukrainian]

 4. Yaremenko, V.V., Slipushko, O.M. (1999). Novyi tlumachnyi slovnyk ukrainskoi movy u chotyrokh tomakh. Kyiv: Vydavnytstvo Akonit [in Ukrainian]

 5. Yurchuk, V.V. (1998). Sovremennyi slovar po psikhologii. Minsk: Sovremennoe Slovo [in Russian]

 6. Biryukov, V.G., Vetvitskii, V.G., Gaidarova, L.M. i dr. (1982). Tolkovyi slovar russkogo yazyka. Leningrad: Prosveshchenie [in Russian]

 7. Petrovskii, A.V., Yaroshevskii, M.G. (Eds.). (1990). Psikhologiya: slovar. Moskva: Politizdat [in Russian]

 8. Shnaider, L.B. (2003). Osnovy semeinoi psikhologii. Moskva: Izdatelstvo Moskovskogo psikhologo-sotsialnogо instituta. Voronezh: Izdatelstvo NPO MODEK [in Russian]

 9. Cimeinyi kodeks Ukrainy [in Ukrainian]

 10. Kontseptsiia derzhavnoi simeinoi politiki. (1999). Postanova Verkhovnoi Rady Ukrainy vid 17 veresnia 1999 roku nomer 1063–XIV [in Ukrainian]

 11. Eidemiller, E.G., Yustitskis, V.V. (1990). Semeinaya psikhoterapiya. Lvov: Meditsina [in Russian]

 12. Skott, Dzh.G. (1991). Konflikty, puti ikh preodoleniya. Kiev: Vneshtorgizdat [in Russian]

 13. Gvishiani, D.M., Lapina, N.I. (Eds.). (1989). Kratkii slovar po sotsiologii. Moskva [in Russian]

Full text