Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Analysis of the formation levels of the national self-consciousness in the Ukrainian society

403
3
Article(UKR)(.pdf)

By the results of an empiric study performed among inhabitants of the Do7 netsk region, the formed levels of national self7consciousness are analyzed. It is concluded that their level does not significantly depend on the national7 ity, and the respondents are mostly characterized by the irrational level of national self7consciousness.

 1. Golovakha, E.I, Bekeshkina, I.E., Nebozhenko, V.S. (1992). Demokratizatsiya obshchestva i razvitie lichnosti. Ot totalitarizma k demokratii. Kiev: Naukova dumka [in Russian]

 2. Gabermas, Yu. (1999). V poiskakh natsionalnoi identichnosti: Filosofskie i politicheskie stati. Donetsk: Donbass [in Russian]

 3. Day, Dzh. (2002). Obshchestvo i ego problemy. Moskva: Ideya-press [in Russian]

 4. Lindner, G.-A. (2003). Obshchestvennoe samosoznanie. In V. Zombart (Ed.), Sotsiologiya (pp. 30-33). Moskva: Editorial URSS [in Russian]

 5. Popper, K. (1994). Vidkryte suspilstvo ta yoho vorohy. Kyiv: Osnovy [in Ukrainian]

 6. Sorokin P.A. (1992). Krizis nashego vremeni. In P.A. Sorokin (Ed.), Chelovek. Tsivilizatsiya. Obshchestvo (pp. 427-435). Moskva: Politizdat [in Russian]

 7. Kon, I. (1984). V poiskakh sebya: lichnost i ee samosoznanie. Moskva: Politizdat [in Russian]

 8. Golovatyi, M.F. (2003). National interests as a basis of state foods: theoretical and methodological confederation. Ukr. socìum – Ukrainian Society, 1 (2), 86-95 [in Ukrainian]

 9. Gavrilov, N.I. (2003). Fenomen gosudarstvennoi vlasti naroda. Sevastopol: Veber [in Russian]

 10. Pavlenko, Yu.V. (2002). Istoriia svitovoi tsyvilizatsii: Filosofskyi analiz. Kyiv: Feniks [in Ukrainian]

 11. Yereskova, T.V. (2005). Problema adekvatnosti formuvannia natsionalnoi samosvidomosti v period demokratychnykh transformatsii. Perspektyvy, 1, 29, 123-127 [in Ukrainian]

 12. Havrylov, M.I., Yereskova, T.V. (2006). Formuvannia natsionalnoi samosvidomosti yak chynnyka vyrishennia mizhnatsionalnykh konfliktiv. In Suchasni suspilni problemy u vymiri sotsiolohii upravlinnia (pp. 266-271). Donetsk: DonDUU [in Ukrainian]

 13. Kononov, I.F. (2006). Utverzhdennia pryntsypu derzhava-natsiia yak optymalnoho varianta dlia rozvytku Ukrainy. In Stosunky Skhodu ta Zakhodu Ukrainy: mynule, sohodennia ta maibutnie (pp. 156-162). Luhansk: Znannia [in Ukrainian]

 14. Panina, N.V. (2005). Ukrainske suspilstvo 1994-2005: sotsiolohichnyi monitorynh. Kyiv: TOV Vydavnytstvo Sofiia [in Ukrainian]

 15. Vorona, V., Shulha, M. (2005). Ukrainske suspilstvo 1994–2005. Dynamika sotsialnykh zmin. Kyiv: Instytut sotsiolohii NAN Ukrainy [in Ukrainian]

Full text